fbpx

Wet maatschappelijk verlof: de bundeling van alle verlofregelingen

In Nederland kennen we veel verschillende verlofsoorten, eerder schreven we een blog over alle soorten verlof die we momenteel kennen. Door de toenemende verlofsoorten is het stelsel er niet echt duidelijker op geworden. Om deze reden heeft de Sociaal- Economische Raad geadviseerd om een eenvoudiger verlofstelsel te maken. Het verlofstelsel zou transparanter, evenwichtiger en flexibeler moeten zijn. Met de Wet maatschappelijk verlof zal dit in werking worden gezet.

 

Een toekomstbestendig verlofstelsel

Eerder deze maand bracht de SER een artikel uit met de adviezen rondom het maatschappelijk verlof. Ze zien graag een nieuw kader terug, gebaseerd op drie pijlers:

 1. Zorg voor kinderen
 2. Zorg voor naasten
 3. Persoonlijk verlof

Deze structuur is efficiënter omdat werkgevers hiermee minder administratieve lasten zouden krijgen. Daarnaast is financiering van het stelsel beter in balans en worden medewerkers met een lager inkomen geholpen door betere bereikbaarheid van (betaalde) verlofregelingen.

Minder ziekteverzuim

De insteek van het nieuwe stelsel is anders. De nieuwe structuur moet de prestaties en motivatie van medewerkers bevorderen. Straks kunnen meer mensen gebruik gaan maken van (betaald) verlof, waardoor het ziekteverzuim verminderd.

Bedrijven worden wendbaarder

Het nieuwe stelsel draagt bij aan de wendbaarheid van bedrijven. Zo is er zoals eerder genoemd minder administratieve last, maar het wordt ook goedkoper voor werkgevers. Dit omdat de overheid meer moet gaan bijdragen aan verzuim. Dit is een logische stap, omdat de regelingen maatschappelijke relevantie hebben.

 

Huidig stelsel is te complex

Door de vele (verlof)regelingen die er in de afgelopen jaren bij zijn gekomen, is het huidige verlofstelsel onoverzichtelijk geworden. Zowel werkgevers als werknemers hebben moeite om optimaal gebruik te maken van het stelsel. Volgens de SER is dit een probleem, waardoor het noodzakelijk is om een nieuw stelsel het leven in te roepen.

De SER adviseert het nieuwe kabinet om de huidige Wet arbeid en zorg eenvoudiger te maken en samen te vatten in een nieuwe wet voor verlofregelingen: Wet maatschappelijk verlof.

 

De drie pijlers van de wet uitgelegd

Op basis van de huidige verlofregelingen zijn de drie pijlers opgesteld. Hieronder leggen we per pijler uit welke verlofregelingen er onder zullen vallen.

1. Zorg voor kinderen

Alle verlofregelingen die te maken hebben met de zorg voor kinderen, vallen onder deze pijler. Dat zijn de volgende verlofsoorten:

 • zwangerschapsverlof
 • bevallingsverlof
 • geboorteverlof
 • ouderschapsverlof
 • adoptieverlof
 • pleegzorgverlof

Door deze regelingen samen te vatten in één verlofsoort, zitten werkevers met minder rompslomp. Daarnaast wordt het voor werknemers ook makkelijker. Voor de regelgeving en administratieve handelingen heeft de SER verschillende voorstellen. Deze moeten het huidige stelsel met de bijbehorende (betalings)voorwaarden zo veel mogelijk gelijktrekken.

Een ander belangrijk punt is dat werkenden met een laag inkomen de (betaalde)verlofregelingen beter weten te vinden, waardoor ze er eenvoudiger gebruik van kunnen maken.

2. Zorg voor naasten

Voor de zorg van anderen zijn er ook verlofregelingen. Al deze verlofsoorten vallen onder deze pijler:

 • langdurig zorgverlof
 • kortdurend zorgverlof

Deze verlofsoorten worden opgenomen als werknemers moeten zorgen voor (langdurig) zieke familieleden en naasten. Mantelzorg valt bijvoorbeeld ook onder deze pijler. Met een bevolking die vergrijst, wordt dit type verlof steeds relevanter. Steeds meer medewerkers krijgen namelijk met dit type verlof te maken. De SER wil het kort-, langdurend zorgverlof en mantelzorg onder één pijler samenvatten. Zo is er één type verlof voor alle verschillende verlofsoorten m.b.t. ziekte of hulpbehoevendheid van naasten.

Hierbij worden ook structurele oplossingen bedacht voor structurele situaties bij mantelzorgers. Op die manier wordt voorkomen dat mantelzorgers terugvallen op andere verlofvormen, zoals het ziekmelden of opnemen van wettelijke vakantiedagen. Hier komt nog een apart advies over van de SER.

3. Persoonlijk verlof

De derde pijler is voor het persoonlijk verlof. Dit verlof is voor persoonlijke situaties. Persoonlijk verlof kan flexibel worden ingezet door maatwerk afspraken.

 • rouwverlof
 • calamiteitenverlof
 • bijzonder verlof

Onder de pijler persoonlijk verlof vallen alle overige typen verlof die niet direct met naasten hebben te maken. Het calamiteitenverlof valt hier ook onder. Onder deze pijler is het vooral belangrijk om maatwerk afspraken te maken met je medewerkers.

De overheid zou een flink deel van het persoonlijk verlof moeten betalen. Daarnaast moeten de persoonlijke verlofregelingen fiscaal gestimuleerd worden.

 

Communicatie met medewerker blijft belangrijk

Hoewel deze regels moeten zorgen voor minder regeldruk bij werkgevers, blijft het ontzettend belangrijk om goed te communiceren met jouw medewerkers. Het liefst zo vroeg mogelijk. De SER geeft aan dat ze het liefst willen zien dat werkgevers en werknemers ruim voor de geboorte overleggen over de hoeveelheid, de duur en spreiding van het ouderschapsverlof. Om deze reden geven ze aan dit in de wet vast te willen leggen, dat werkgever en werknemer moeten overleggen over het opnemen van verlof. Dat op basis van wederzijdse wensen en behoeften.

Grotere rol voor de overheid

De overheid moet een grotere rol gaan spelen volgens de SER. Zo zou de overheid meer geld moeten bijdragen aan het geboorteverlof. Momenteel betalen we als werkgevers en de werknemers de grootste lasten van het aanvullend geboorte- en ouderschapsverlof. Hierbij is de bijdrage vanuit de overheid beperkt, wat niet in verhouding staat tot de grote maatschappelijke voordelen van deze verlofvormen, vindt de SER.

 

Met Loonbureau.nl blijf je op de hoogte!

We gaan ongetwijfeld nog meer horen over de wet maatschappelijk verlof. Bij Loonbureau.nl houden we werkgevers op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.

Heb je vragen waar je het antwoord niet op kan vinden? Wij helpen je graag verder

Loonbureau.nl staat klaar voor werkgevers met vragen. Voor klanten maar ook voor werkgevers die nog geen klant zijn en kennis wil maken met onze medewerkers. Als er kosten aan verbonden zijn dan wordt dit vooraf gemeld, maar veel vragen zijn uit de parate kennis te beantwoorden en vallen bij ons onder service. Maak het je makkelijk en kies voor Loonbureau.nl.

Contact

Oudedijk 59
5409 AB Odiliapeel

Tel: 0413 820 218
info@loonbureau.nl

Werken bij Loonbureau.nl

Door de constante groei van Loonbureau.nl zijn wij regelmatig op zoek naar medewerkers die ons team komen versterken.

Group 2

Waar ben je naar op zoek?

Group 2