fbpx

Doorwerken na de AOW-leeftijd: tips en voordelen voor werkgevers

Veel AOW-gerechtigden willen doorwerken nadat ze de AOW-leeftijd hebben bereikt. Het geeft veel voldoening en zorgt voor extra inkomsten. Voor jou als werkgever kan het vele voordelen bieden, maar voor AOW-gerechtigde werknemers gelden wel andere regels. Wij vertellen je er meer over in dit blog!

 

De voordelen voor jou als werkgever

In 2016 is de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd het leven in geroepen. Met deze wet is het zowel voor werkgevers als medewerkers interessanter om na de AOW-leeftijd te blijven werken. De wet zorgt ervoor dat er een verlicht arbeidsrechtelijk regime wordt toegepast:

  • Bij ziekte is er een loondoorbetalingsverplichting van zes weken vastgesteld.
  • Als een AOW-gerechtigde werknemer wordt ontslagen, dan krijgen ze geen transitievergoeding.
  • Aanvullende regels: in enkele cao’s zijn aanvullende bepalingen of voorwaarden opgenomen.

Verder biedt het ook voordelen op werkgebied. Door een medewerker door te laten werken, zorg je dat er veel kennis en ervaring binnen je bedrijf blijft. Daarnaast kunnen deze medewerkers ook een belangrijke rol hebben tegen arbeidsmarkt-krapte.

 

Ga in gesprek met je medewerkers

Heeft een medewerker kenbaar gemaakt door te willen werken na de AOW-leeftijd? Of zou je een medewerker een aanbod willen doen om langer door te werken? Dan is het belangrijk om op tijd in gesprek te gaan, zodat je weet wat de mogelijkheden zijn.

Je kunt als werkgever afspraken maken met je medewerker over het werken na de AOW leeftijd, door in gesprek te gaan kun je voorwaarden stellen. Hierbij zijn er geen wettelijke belemmeringen. Binnen de grenzen van het arbeidsrecht en de cao zijn jullie vrij om te onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden nadat de AOW-leeftijd is bereikt.

Tip! Lees je goed in over de regels voor het gesprek en bekijk ook of er in de cao specifieke regels zijn. De Rijksoverheid heeft een uitgebreid artikel met informatie over het doorwerken na AOW-leeftijd.

 

Regels voor het doorwerken na AOW-leeftijd

Zoals eerder benoemd, is er al een wet voor medewerkers die door willen werken na AOW-leeftijd. Hieronder omschrijven we kort wat vaste regels.

 

Arbeidscontract

Werkgevers mogen bepalen wat voor arbeidscontract er komt. Na het bereiken van de AOW-leeftijd komt het laatste contract te vervallen, tenzij het anders in de cao staat. In sommige gevallen kan het bestaande contract gewoon doorlopen.

Als er geen speciale afspraken zijn, komt het arbeidsovereenkomst te vervallen. Is de looptijd van het contract langer? Dan kan je ervoor kiezen om het contract op te zeggen. Als dat gebeurt op het moment dat de AOW-leeftijd is bereikt of daarna, dan heeft de medewerker geen recht op een transitievergoeding.

Op het moment dat een medewerker wil doorwerken, kun je een opvolgende reeks aan tijdelijke arbeidsovereenkomsten aanbieden. Dit wordt ook wel een ketenbepaling genoemd. Je mag maximaal 6 tijdelijke arbeidsovereenkomsten bieden in 4 jaar werken. Daarna wordt het automatisch een vast contract.

 

Loon van een AOW-gerechtigde

Als werkgever moet je het minimumloon blijven betalen. Daarnaast heeft de werknemer ook gewoon recht op de minimumvakantiebijslag.

Voor de inschaling zijn er geen bepalingen dat de opgebouwde dienstjaren niet langer zouden meetellen voor de inschaling, binnen cao’s is dat ook zo. Het is dus belangrijk om dit onderdeel goed te bespreken en duidelijke afspraken te maken met de medewerker. Hij of zij kan de opgebouwde dienstjaren dan meenemen bij de onderhandelingen over de inschaling.

Goed om te weten! Als een AOW-gerechtigde medewerker door wil werken, heeft dit geen invloed op hun AOW. Daarnaast ontvangt de medewerker ook het aanvullende pensioen wat ze in de dienstjaren hebben opgebouwd. Dit wordt niet van de AOW afgetrokken.

 

Premies sociale verzekeringen

Als werkgever hou de de loonbelasting in. Maar je hoeft voor de onderstaande zaken geen premies meer te betalen:

  • Werkeloosheidswet (WW)
  • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
  • Ziektewet
  • Algemene Ouderdomswet (AOW)
  • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

Dat betekent dat de medewerker niet meer verzekerd is tegen werkeloosheid of arbeidsongeschiktheid. Maar zoals eerder benoemd heeft de werknemer bij ziekte wel nog recht op een Ziektewetuitkering, al betaal je hier als werkgever niet meer voor.

 

Meer informatie nodig?

De Rijksoverheid heeft een factsheet voor werkgevers ontwikkeld. Hier kun je alle informatie in één overzicht terugvinden.

Voor verdere vragen staan we bij Loonbureau.nl ook altijd klaar. Neem contact met ons op.

Heb je vragen waar je het antwoord niet op kan vinden? Wij helpen je graag verder

Loonbureau.nl staat klaar voor werkgevers met vragen. Voor klanten maar ook voor werkgevers die nog geen klant zijn en kennis wil maken met onze medewerkers. Als er kosten aan verbonden zijn dan wordt dit vooraf gemeld, maar veel vragen zijn uit de parate kennis te beantwoorden en vallen bij ons onder service. Maak het je makkelijk en kies voor Loonbureau.nl.

Contact

Oudedijk 59
5409 AB Odiliapeel

Tel: 0413 820 218
info@loonbureau.nl

Werken bij Loonbureau.nl

Door de constante groei van Loonbureau.nl zijn wij regelmatig op zoek naar medewerkers die ons team komen versterken.

Group 2

Waar ben je naar op zoek?

Group 2