fbpx

Loonbeslag: dit moet je doen als werkgever

Als werkgever ben je een van de eerste die te weten komt dat er loonbeslag opgelegd wordt bij een werknemer. Loonbeslag is een signaal dat jouw werknemer financiële problemen heeft. Voor jou als werkgever komt er wat administratie bij. Daarnaast kun je als onderdeel van goed werkgeverschap ook je medewerker ondersteunen. In dit blog leggen we je uit wat er allemaal op je af komt en hoe je de werknemer kunt ondersteunen in deze situatie.

 

Hoe werkt loonbeslag?

Loonbeslag gebeurt niet zomaar. Jouw werknemer heeft bepaalde rekeningen voor lange tijd niet betaald, ook niet na betalingsherinneringen. De schuldeiser kan in dat geval na toestemming van een rechter of overheidsinstantie beslag laten leggen op het loon. Bij loonbeslag legt een beslaglegger (meestal een deurwaarder) beslag op een deel van het loon.

Als werkgever ben je verplicht om een deel van het loon aan de beslaglegger te betalen. Als je hier niet aan meewerkt, dan kan de deurwaarder eisen dat je zelf de schuld betaald.

 

Gesprek over geldzorgen

Maar voordat het zo ver komt, is het belangrijk om in gesprek te gaan met je werknemer. Ga bij de eerste signalen van loonbeslag in gesprek, op die manier kun je de werknemer helpen in het beperken van de financiële zorgen. Voordat een deurwaarder loonbeslag legt, ontvang je als werkgever een informatieverzoek.

Dit is een belangrijk signaal om een gesprek aan te gaan met jouw werknemer zodat hij/ zij op de hoogte is van wat eraan gaat komen. Hieronder een overzichtje van zaken die je mee kunt nemen in het gesprek:

  1. Zorg voor een veilig gesprek. Klinkt logisch, maar verzeker de werknemer dat het een vertrouwelijk gesprek is en behandel alle besproken zaken ook vertrouwelijk.
  2. Informeer de werknemer dat er een loonbeslag aankomt. Leg duidelijk uit wat dat betekent, dat de werknemer maandelijks minder geld overhoudt en extra kosten maakt. Op die manier zorg je ervoor dat je werknemer op de hoogte is en geen vraagtekens krijgt bij de volgende loonstrook.
  3. Geef aan dat er ruimte is voor afspraken. Een werknemer kan het loonbeslag mogelijk voorkomen door een betalingsregeling aan te gaan met de schuldeiser.
  4. De werknemer kan zelf de hoogte van het loonbeslag en beslagvrije voet controleren. De beslagvrije voet is het loongedeelte wat noodzakelijk is voor levensonderhoud. Meer informatie kan de werknemer vinden op uwbeslagvrijevoet. Het Juridisch Loket heeft ook een stappenplan voor werknemers opgesteld voor de juridische kant.
  5. Verder is het belangrijk om te wijzen op hulp die beschikbaar is. Het kan zijn dat er bijvoorbeeld meerdere betalingsachterstanden zijn, of dat er juist meer komen als de werknemer met minder loon moet leven.

 

Welke hulp is beschikbaar?

Er zijn verschillende instanties die zich bezighouden met het helpen van mensen die in geldzorgen zitten. Hieronder staan verschillende mogelijkheden die je kunt adviseren.

Gemeente

De gemeente kan je medewerker goed adviseren in wat voor hulp hij/ zij nodig heeft. Ze kunnen gratis schuldhulp aanbieden en kunnen ook preventieve hulp bieden bij geldzaken. Dit gebeurt vaak in de vorm van inloopsspreekuren over geld of formulierenbrigades die de werknemer kunnen helpen bij de aanvraag van voorzieningen en budgetcursussen.

Budgetcoach

Als werkgever kun je ook een budgetcoach inhuren voor je werknemer. Dit is op kosten van de werkgever. Een budgetcoach zit kort op de situatie en kan snel en deskundig helpen bij het stabiliseren van de financiële situatie. Daarnaast kijken ze ook verder naar een toekomstbestendige oplossing voor betalingsachterstanden. Door een budgetcoach in te schakelen, verklein je de kans op toekomstige loonbeslagen. Verder kunnen ze samen met de werknemer de beslagvrije voet controleren en aanpassen als dat nodig is.

Beschermingsbewind/ budgetbeheer

Budgetbeheer is ook een mogelijkheid. Hier zijn meestal wel kosten aan verbonden. Dit is in uiterste gevallen van toepassing, om zeker te zijn dat vaste lasten worden betaald.

Vrijwilligersorganisaties

Er zijn ook verschillende vrijwilligersorganisaties die mensen willen helpen bij geldzorgen. Zo heb je bijvoorbeeld Schuldhulpmaatje en Humanitas thuisadministratie. Deze organisaties helpen mensen bij het op orde brengen van inkomsten en uitgaven. Verder begeleiden ze in het ordenen van de administratie en het begrijpen van brieven.

 

Hoe controleer je de beslagvrije voet?

De deurwaarder berekent bij loonbeslag de beslagvrije voet. Dit is het absolute minimum wat een werknemer moet overhouden van het salaris voor de noodzakelijke kosten van levensonderhoud. Alles wat boven deze grens komt, wordt door de deurwaarder ingehouden op het salaris. Die inhoudingen worden vervolgens weer betaald aan de schuldeiser.

Bepaling van de beslagvrije voet

Maar waarop wordt de beslagvrije voet bepaald? Het bedrag wordt berekend vanuit de Basisregistratie Personen (BRP) en de polisadministratie van het UWV. Uit deze gegevens worden de leefsituatie en het inkomen van het huishouden herleid. Hiermee wordt een rekenformule ingevuld (wettelijk vastgelegd) die de beslagvrije voet berekend. Loopt er een loonbeslag van voor 1 januari 2021? Dan moeten deze bedragen opnieuw berekend worden door de beslaglegger.

De beslagvrije voet is ook te berekenen op de site uwbeslagvrijevoet.nl. Komt daar iets anders uit dan de berekening van de beslaglegger? Dan moet je werknemer dit doorgeven aan de deurwaarder. Dat is ook van toepassing als de leefsituatie van je medewerker verandert, dit moet direct gemeld worden. Dan wordt de berekening gewijzigd op basis van de veranderingen.

Het komt weleens voor dat de werknemer er niet uitkomt met de beslaglegger of deurwaarder. Als dit het geval is, dan kan je werknemer terecht bij de sociaal raadslieden of bij het juridisch loket. Als je een budgetcoach hebt aangeboden, is het aan te raden dat hij/ zij samen met de medewerker de berekening doorloopt.

 

Modelmededeling beslagvrije voet

8 dagen na de eerste melding van beslaglegging wordt de medewerker door de gerechtsdeurwaarder ingelicht. Hij of zij overhandigt een modelmededeling beslagvrije voet, dit ontvangt je werknemer digitaal of per post. Hier staan dus de onderdelen en opbouw van de berekening in benoemd. De medewerker kan dit doornemen en bij vragen, aanpassingen of meer informatie over de schuldeisers kan de medewerker bij de schuldenwijzer terecht.

Belangrijk dat de medewerker binnen 4 weken na ontvangt aangeeft als er gegevens niet kloppen. Dan wordt er voor de eerste beslaglegging gezorgd voor een oplossing. Als de medewerker zich na deze tijd pas meldt, wordt de eerste beslaglegging volgens de berekening doorgevoerd. De aanpassing wordt dan vanaf de beslaglegging daarna toegepast.

 

Speciale situaties

In sommige gevallen kan het loonbeslag op verzoek van de medewerker lager worden vastgesteld. Bijvoorbeeld bij hoge woonkosten. Deze speciale gevallen kun je lezen op schuldinfo.nl.

Maar het loonbeslag kan in bepaalde situaties ook verhoogd worden. Als er sprake is van een leaseauto, een partner met inkomen of als de medewerker niet in Nederland woont, wordt het loonbeslag hoger vastgesteld. Deze gevallen zijn ook terug te lezen op Schuldinfo.

Schulden van overheden

De werknemer kan ook schulden hebben bij overheidsinstanties. Denk aan de belastingdienst of boetes. Op Schuldinfo staat hier ook meer informatie over.

Preferent loonbeslag

Dit puntje slaat grotendeels op het bovenstaande onderwerp. Als er schulden zijn opgebouwd bij de belastingdienst, dan eisen zij vaak voorrang op andere schuldeisers. Er is wetgeving die ervoor zorgt dat dit soort instanties meer rechten krijgen als beslagleggers.

Tweede loonbeslag 

In sommige situaties komt het voor dat er een tweede loonbeslag wordt opgelegd. Als dit een vergelijkbaar loonbeslag is (geen preferent) dan moet de beslaglegger naar de eerste beslaglegger verwezen worden. Je hoeft nooit aan twee beslagleggers tegelijk te betalen met uitzondering van de situatie dat de ene afloopt en daardoor de andere beslaglegger het rest deel mag claimen. De melding van het CAK staat hier wel los van.

Achterstanden zorgpremie

Een medewerker met schulden kan ook achterlopen op de zorgpremie. Als gevolg hiervan kunnen ze ook een melding ontvangen van het CAK (centraal administratiekantoor). Zij vragen dan de zorgpremie ook in te houden op het loon. Meer informatie hierover lees je op de site van financieel fitte werknemers.

 

Wat betekent loonbeslag voor werkgevers?

Als werkgever kun je niet ontkomen aan de gevolgen van loonbeslag. Het brengt niet alleen extra administratie met zich mee, maar ook juridische gevolgen. Zo ben je bij informatieverzoeken en het loonbeslag verplicht om daaraan mee te werken. Als werkgever moet je alles correct doorgeven, anders heeft het voor jou zelf ook grote gevolgen.

Op het moment dat de vragenlijst van de deurwaarder niet of incorrect wordt ingevuld dan kun je als werkgever worden veroordeeld tot betaling van het bedrag waarvoor het beslag op het inkomen is gelegd. Bij aanvullende schade kun je aansprakelijk worden gesteld.

Informeer jezelf goed

Het is dus niet alleen voor de werknemer ontzettend belangrijk om op de hoogte te zijn, maar als werkgever ook. Om zo min mogelijk risico te lopen moet je jezelf voldoende informeren. Gelukkig zijn er ook voor werkgevers genoeg handvatten om met deze situatie om te gaan. Zo kun je op de site van de KBVG meer informatie vinden over wat je als werkgever moet weten en doen.

 

Ga vertrouwelijk met de situatie om

Dit is misschien wel de belangrijkste regel. Je moet ten alle tijden volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) werken. Je mag alleen de gegevens van je medewerker delen als het echt niet anders kan.

Zorg er binnen de organisatie voor dat zo min mogelijk mensen het weten. Spreek af dat de persoon die de melding over het loonbeslag binnenkrijgt, ook de persoon is die contact hierover opneemt met de werknemer. Zolang de medewerker geen toestemming geeft om informatie te delen, moet de informatie tussen de ontvanger van de melding en de betreffende werknemer blijven. Het vertrouwelijk behandelen van de informatie begint bij het goed opbergen van de documenten zodat ze niet voor iedereen zichtbaar zijn. Daarnaast moeten alle gegevens vernietigd worden als het loonbeslag achter de rug is. Heb je hulp nodig bij het vertrouwelijk behandelen van informatie? Lees dan ons blog “Bescherm jij jouw personeelsgegevens goed genoeg?“.

 

Meer informatie of hulp nodig?

Neem dan eenvoudig contact met ons op. Wij helpen je graag verder!

Heb je vragen waar je het antwoord niet op kan vinden? Wij helpen je graag verder

Loonbureau.nl staat klaar voor werkgevers met vragen. Voor klanten maar ook voor werkgevers die nog geen klant zijn en kennis wil maken met onze medewerkers. Als er kosten aan verbonden zijn dan wordt dit vooraf gemeld, maar veel vragen zijn uit de parate kennis te beantwoorden en vallen bij ons onder service. Maak het je makkelijk en kies voor Loonbureau.nl.

Contact

Oudedijk 59
5409 AB Odiliapeel

Tel: 0413 820 218
info@loonbureau.nl

Werken bij Loonbureau.nl

Door de constante groei van Loonbureau.nl zijn wij regelmatig op zoek naar medewerkers die ons team komen versterken.

Group 2

Waar ben je naar op zoek?