fbpx

Gedifferentieerde Aof-premie verwacht vanaf 2022

Na invoering van de gedifferentieerde Aof-premie worden de kosten voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds eerlijker worden verdeeld onder de werkgevers.

Huidige situatie

Werkgevers zijn verplicht om zieke werknemers minimaal 70% van het loon door te betalen gedurende een periode van 104 weken. Met name kleine werkgevers ervaren deze verplichtingen als zwaar. Dat heeft ook nadelen voor werknemers, omdat zij daardoor minder snel een vast contract aangeboden krijgen. 

Invoer van een gedifferentieerde Aof-premie

Om deze kleine werkgevers tegemoet te komen die met deze knelpunten zitten, is een pakket aan maatregelen voorgesteld. Dat pakket maakt de loonbetalingsverplichtingen makkelijker, duidelijker en ook nog eens goedkoper. Het totaalpakket bestaat uit meerdere maatregelen, maar onderstaande maatregel springt eruit:

  •  Een gedifferentieerde Aof-premie naar de grootte van de werkgever. 

Dat wil zeggen dat kleinere werkgevers in dit voorstel een lagere premie betalen dan (middel)grote werkgevers. Hierdoor worden de kosten eerlijk verdeeld onder werkgevers. 

Definiëren werkgevers

Maar waar ligt de grens tussen kleine werkgever en middelgrote werkgever? In het Besluit Wfsv zal ook de systematiek voor de Whk aangepast worden. Dat zorgt ervoor dat de premievaststelling voor de Whk en de gedifferentieerde Aof-premie geen verschillende definities van kleine werkgevers gelden. Dat zorgt voor meer duidelijkheid en zo wordt de uitvoering gemakkelijker.

  • Kleine werkgevers hebben een premieplichtige loonsom tot en met 25 keer het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer per jaar.
  • Middelgrote en grote werkgevers hebben een loonsom die groter dan 25 keer het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer per jaar.

Momenteel is de grens tussen een kleine en middelgrote werkgever 10 keer het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer (volgens de Whk). Dat wordt na invoering opgehoogd naar 25 keer het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer. Daarmee zal er sprake zijn van een eenduidige definitie van kleine werkgevers voor de premiesystematiek voor de Whk en het Aof.

Gevolgen voor jou als werkgever

Als gevolg van het wetsvoorstel is het mogelijk om de gedifferentieerde Aof-premie anders vast te stellen voor verschillende categorieën werkgevers. Op die manier worden kleine werkgevers financieel tegemoet worden gekomen voor hun loondoorbetalingsverplichtingen. Per saldo betekent dit dat de gedifferentieerde Aof-premie voor kleine werkgevers met ongeveer 1,0%-punt daalt. Voor (middel)grote werkgevers stijgt de Aof-premie met ca. 0,1%-punt. Het verschil in premie tussen kleine en (middel)grote werkgevers bedraagt dus ca. 1,1%-punt.

Meer informatie

Dit wetsvoorstel gaat naar verwachting per 1 januari 2022 in. Meer informatie rondom de gedifferentieerde Aof-premie kun je vinden in het staatsblad. Hierin kun je aanvullende informatie vinden, zoals bijvoorbeeld het peiljaar, de uitvoering en de achtergrond van het besluit. Benieuwd wat dit wetsvoorstel voor jouw organisatie kan betekenen? Wij maken het graag inzichtelijk. Neem contact op.

Heb je vragen waar je het antwoord niet op kan vinden? Wij helpen je graag verder

Loonbureau.nl staat klaar voor werkgevers met vragen. Voor klanten maar ook voor werkgevers die nog geen klant zijn en kennis wil maken met onze medewerkers. Als er kosten aan verbonden zijn dan wordt dit vooraf gemeld, maar veel vragen zijn uit de parate kennis te beantwoorden en vallen bij ons onder service. Maak het je makkelijk en kies voor Loonbureau.nl.

Contact

Oudedijk 59
5409 AB Odiliapeel

Tel: 0413 820 218
info@loonbureau.nl

Werken bij Loonbureau.nl

Door de constante groei van Loonbureau.nl zijn wij regelmatig op zoek naar medewerkers die ons team komen versterken.

Group 2

Waar ben je naar op zoek?