fbpx

WHK beschikking

Begrip

WHK beschikking

De WHK beschikking of mededeling wordt jaarlijks door de belastingdienst verstuurd aan werkgevers waarvan bekend is dat zij werknemers in dienst hebben die verzekerd zijn voor de sociale verzekeringswetten. Deze wordt doorgaans begin december verstuurd en bevat informatie die noodzakelijk is voor de loonadministratie. Loonbureau.nl wenst altijd een kopie te ontvangen van deze brief. Nieuwe werkgevers ontvangen deze brief circa twee weken na ontvangst van de aangiftebrief.

Naast de vermelding van het sectornummer staat de WHK premie vermeld die is opgebouwd uit de componenten WGA-lasten vaste dienstbetrekkingen, WGA-lasten flexibele dienstbetrekkingen en ZW-lasten. Deze individuele premiepercentages kunnen per werkgever afwijken.

Bepaling WHK percentage

De belastingdienst bepaald per werkgever het WHK percentage, hiervoor zijn een aantal gegevens bepalend:
1. Het premieloon in het kalenderjaar van twee jaar eerder
2. Het aantal medewerkers wat in de WIA/WAO terecht is gekomen
3. De sector
4. Of de werkgever eigenrisicodrager is voor de WGA en/of ZW

Afhankelijk van de totale loonsom van SV-verzekerd personeel het referentiejaar worden werkgevers ingedeeld in drie groepen. Werkgevers die in de categorie kleine werkgevers en startende werkgevers vallen krijgen een percentage gebaseerd op de gemiddelde WIA/WAO schade in hun sector, bij middelgrote is het percentage gebaseerd op de sector en hun eigen aandeel in de WIA/WAO schade waarbij de sector de bandbreedte aangeeft waarbinnen het percentage moet vallen. Bij grote werkgevers is het percentage volledig op de individuele WIA/WAO schade van het bedrijf gebaseerd. De grens voor klein/middelgrote werkgever en middelgrote/grote werkgever ligt in 2022 (gemeten over 2020) respectievelijk op 882.500,- euro en 3.530.000,- euro per jaar.

Eigen risicodrager

Een werkgever heeft de keuze om de ZW of WGA elders te verzekeren. Hiervoor kan de werkgever eigenrisicodrager worden wat feitelijk inhoud dat deze verzekering niet meer via het UWV loopt. In dat geval heeft dit gevolgen voor de individuele premies welke ook op nul staan op de beschikking. Helaas gaat het hier vaak mis waardoor veel werkgevers dubbel verzekerd zijn of een onjuiste premie afdragen. Loonbureau.nl controleert jaarlijks aan de hand van de WHK beschikking of alle gegevens kloppen met de beschikking, het is daarom van groot belang dat haar een kopie/scan wordt toegestuurd.

 

Nota Gedifferentieerde Premie WGA ZW 2020 (UWV)

Heb je vragen waar je het antwoord niet op kan vinden? Wij helpen je graag verder

Loonbureau.nl staat klaar voor werkgevers met vragen. Voor klanten maar ook voor werkgevers die nog geen klant zijn en kennis wil maken met onze medewerkers. Als er kosten aan verbonden zijn dan wordt dit vooraf gemeld, maar veel vragen zijn uit de parate kennis te beantwoorden en vallen bij ons onder service. Maak het je makkelijk en kies voor Loonbureau.nl. 

Contact

Oudedijk 59
5409 AB Odiliapeel

Tel: 0413 820 218
info@loonbureau.nl

Werken bij Loonbureau.nl

Door de constante groei van Loonbureau.nl zijn wij regelmatig op zoek naar medewerkers die ons team komen versterken.

Group 2

Waar ben je naar op zoek?

Group 2