fbpx

Thuiswerken: dit is wat je als werkgever moet weten

Thuiswerken is sinds het begin van de coronacrisis erg populair geworden. Nu is er sinds de laatste persconferentie wederom een stijging in het aantal thuiswerkers. Het advies “werk thuis, tenzij het niet anders kan” is sinds 12 november weer geldig. Wat moet jij als werkgever regelen en doen voor werknemers die vanuit huis werken? Hieronder krijg je antwoord op veelgestelde vragen.  

Hebben werknemers recht op thuiswerken?

Recht op thuiswerken bestaat niet. Wel mogen werknemers een verzoek doen om thuis te werken. Jij mag dat verzoek afwijzen. Dat staat in de Wet flexibel werken. Wanneer jij dit afwijst, moet dat wel schriftelijk gemotiveerd worden. Voor afwijzing hoeft niet per se sprake te zijn van zwaarwegend bedrijfsbelang.  

Als de werknemer wel mag thuiswerken, dan kun je de beslissing alleen herzien als de situatie is veranderd.  

Ben ik verantwoordelijk voor een ergonomische thuiswerkplek?

Een werkgever is verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek, zo ook bij jouw werknemer thuis. Dat heeft de maken met de zorgplicht van de werkgever en staat in het Burgerlijk wetboek en de Arbowet. In het Arbeidsomstandigheden besluit staat dat een thuiswerkplek ergonomisch moet zijn ingericht, voor zover kan worden geëist. Dit is echter een open norm en is niet uitgewerkt in de wet. 

Jij moet erop toezien dat de werknemer de thuiswerkplek ergonomisch inricht. Jij moet hier als werkgever aanwijzingen voor geven. Daarnaast moet je Arbovoorzieningen beschikbaar stellen. Deze middelen zoals bijvoorbeeld een bureau, monitor of stoel zijn in bruikleen of worden tegen een vergoeding gegeven.  

Als werknemers voor een korte tijd of tijdelijk dienstverband thuiswerken, dan ben je niet verplicht om de thuiswerkmiddelen ter beschikking te stellen. Als de werknemer op verzoek van de werkgever standaard wat dagen per week thuis werkt, dan heb je die verplichting wel.  

De voorzieningen en ergonomische werkmeubels kun je aanmerken als gerichte vrijstelling binnen de werkkostenregeling. Dat wil zeggen dat de gekochte middelen niet ten laste komen van de vrije ruimte. 

Kan ik een boete krijgen als de werkplek van mijn werknemer niet voldoet aan de Arbowet- en regelgeving?

In de Risico-inventarisatie en – evaluatie en het Plan van aanpak staan alle mogelijke risico’s in jouw bedrijf beschreven. Dit middel is verplicht voor alle bedrijven die werknemers hebben. In het plan moet je ook de risico’s van het thuiswerken meenemen. De SZW (Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid) controleert of jouw bedrijf voldoende maatregelen om risico’s op het gebied van thuiswerken te voorkomen of te verkleinen. Dat begint bij de eerdergenoemde maatregel dat je jouw werknemers moet informeren hoe zij hun thuiswerkplek ergonomisch kunnen maken.  

De SZW kan ook daadwerkelijk boetes opleggen als de werkplek niet voldoet aan de Arbowetgeving. Deze boetes liggen tussen de 430 en 13.500 euro. Zij zijn ook bevoegd om thuiswerkplekken van jouw werknemers te controleren.  

Ben ik aansprakelijk als er door de thuiswerkplek ongevallen gebeuren of medische klachten ontstaan?

Jij hebt zoals eerder genoemd een zorgplicht voor jouw werknemers. Wanneer jij deze schendt, kun je aansprakelijk zijn voor de schade die jouw werknemer heeft geleden. Dit kun jij doen om de aansprakelijkheid te voorkomen: 

  • Geef jouw werknemers aanwijzingen hoe zij de werkplek ergonomisch in kunnen richten. 
  • Help jouw werknemer bij de inrichting van hun thuiswerkplek, tot in hoeverre dat redelijkerwijze van jou kan worden gevraagd.  

Is een thuiswerkovereenkomst verplicht?

Nee. Het is wettelijk niet verplicht, maar het wel aan te raden. Jij moet duidelijke kaders schetsen voor het thuiswerken. Wanneer moeten werknemers op kantoor zijn? Wanneer kan werk beter thuis gedaan worden? Ga het gesprek aan met jouw werknemers zodat de wederzijdse verwachtingen helder zijn.  

Hebben thuiswerkers recht op een thuiswerkvergoeding?

Een thuiswerkvergoeding is niet wettelijk vastgelegd. In sommige cao’s zijn ze wel vastgelegd. Werkgevers kunnen ook zelf besluiten of zij een thuiswerkvergoeding aanbieden of niet.  

Het kabinet gaat in het Belastingplan van 2022 een onbelaste thuiswerkvergoeding introduceren. Dit zal ingaan per 1 januari 2022. De vergoeding is maximaal 2 euro per dag. Het achterliggende doel is om de extra kosten te compenseren, zoals gas, water en licht.

Heb je vragen waar je het antwoord niet op kan vinden? Wij helpen je graag verder

Loonbureau.nl staat klaar voor werkgevers met vragen. Voor klanten maar ook voor werkgevers die nog geen klant zijn en kennis wil maken met onze medewerkers. Als er kosten aan verbonden zijn dan wordt dit vooraf gemeld, maar veel vragen zijn uit de parate kennis te beantwoorden en vallen bij ons onder service. Maak het je makkelijk en kies voor Loonbureau.nl.

Contact

Oudedijk 59
5409 AB Odiliapeel

Tel: 0413 820 218
info@loonbureau.nl

Werken bij Loonbureau.nl

Door de constante groei van Loonbureau.nl zijn wij regelmatig op zoek naar medewerkers die ons team komen versterken.

Group 2

Waar ben je naar op zoek?