fbpx

Aanzegtermijn, Proeftijd en sneller een vast contract

Met de aangenomen Wet werk en zekerheid (Wwz) wordt de positie van tijdelijke krachten vanaf 2015 versterkt. De meeste maatregelen gaan in op 1 januari 2015, een deel op 1 juli 2015.

Proeftijd tijdelijke contracten 6 maanden of korter

Bij tijdelijke contracten van 6 maanden of korter kan geen proeftijd meer worden afgesproken. Ook bij een opvolgend contract geldt geen proeftijd.

Concurrentiebeding

In beginsel mag er geen concurrentiebeding meer staan in tijdelijke contracten. Werkgevers moeten goede redenen geven als zij wel een concurrentiebeding nodig vinden.

Aanzegtermijn

Bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten van 6 maanden of langer geldt een aanzegtermijn van 1 maand. Een aanzegtermijn houdt in dat de werkgever aangeeft of de overeenkomst na afloop wel of niet wordt voortgezet. Hij vertelt dit uiterlijk 1 maand voor het einde van het contract. Houdt de werkgever zich hier niet aan? Dan moet hij de werknemer een vergoeding van een maandsalaris betalen. Houdt de werkgever zich wel aan de aanzegplicht, maar is de aanzegging te laat? Dan moet hij een evenredige vergoeding betalen. Deze wijziging zal zeer grote gevolgen hebben voor werkgevers die wellicht hun zaken niet zo goed in beeld hebben. Loonbureau.nl adviseert om de einddatum van elk contract in de agenda te noteren twee maanden voor de daadwerkelijke afloop van het contract.

Oproepcontracten

De mogelijkheid voor werkgevers om oproepcontracten te gebruiken, wordt beperkt. Is de omvang van het werk nog niet vastgesteld? Dan kan een werkgever in de eerste 6 maanden van een arbeidsovereenkomst nog wel gebruik maken van een oproepcontract. Daarna is een oproepcontract alleen nog mogelijk als dit in de geldende cao voor die functie is geregeld. Het moet dan wel gaan om werkzaamheden die incidenteel zijn en geen vaste omvang kennen.

Bovenstaande wijzigingen gaan in per 1 januari 2015.

Sneller een vast contract (miv 1 juli 2015)

Werknemers met een contract voor bepaalde tijd hebben straks eerder recht op een contract voor bepaalde tijd. Hiervoor is de ketenbepaling aangepast, opeenvolgende contracten worden na 2 jaar automatisch een vast contract dit was 3 jaar. De contracten zijn opeenvolgend als ze zonder onderbreking van langer als 6 maanden elkaar opvolgen. Deze onderbreking was 3 maanden. Een uitzend- of payrollcontract telt mee in de ketentelling aangezien dit als opvolgend werkgeverschap wordt gezien. Na twee payroll contracten een contact aanbieden is dus automatisch een contract voor onbepaalde tijd.

Deze maatregelen gaan in per 1 juli 2015. Het is hierbij wel mogelijk om op 30 juni nog een derde contract aan te bieden.

Heb je vragen waar je het antwoord niet op kan vinden? Wij helpen je graag verder

Loonbureau.nl staat klaar voor werkgevers met vragen. Voor klanten maar ook voor werkgevers die nog geen klant zijn en kennis wil maken met onze medewerkers. Als er kosten aan verbonden zijn dan wordt dit vooraf gemeld, maar veel vragen zijn uit de parate kennis te beantwoorden en vallen bij ons onder service. Maak het je makkelijk en kies voor Loonbureau.nl.

Contact

Oudedijk 59
5409 AB Odiliapeel

Tel: 0413 820 218
info@loonbureau.nl

Werken bij Loonbureau.nl

Door de constante groei van Loonbureau.nl zijn wij regelmatig op zoek naar medewerkers die ons team komen versterken.

Group 2

Waar ben je naar op zoek?