fbpx

Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)

Begrip

Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)

Deze wet is op 1 juli 2015 ingegaan en een aantal zaken zijn per 2016 verplicht. De wet moet ondersteunen in het aanpakken van verplichte winkelnering of varianten daarvan. Belangrijke zaken die hierin geregeld zijn:

  • Beperkte mogelijkheden om kosten op het loon in te houden
  • De werkgever moet het volledig wettelijk minimumloon (WML) betalen aan werknemers. Op het WML mogen alleen nog de wettelijk verplichte of toegestane bedragen worden ingehouden. Zoals belastingen en premies. Onder voorwaarden mogen ook kosten voor huisvesting en zorgverzekering worden ingehouden.
  • Een netto equivalent van het (bruto) wettelijk minimumloon moet per bank worden overgemaakt
  • Ketenaansprakelijkheid voor de loonbetaling

Wetgeving rondom minimumloon

Naast de wet aanpak schijnconstructies is in 2018 een aantal wettelijke regels voor het minimumloon aangepast. Deze wijzigingen dragen bij aan een eerlijke beloning. Zo moet ook mensen die werken met een overeenkomst van opdracht het wettelijk minimumloon betaald krijgen. En bij stukloon en over meerwerk moet het wettelijke  minimumloon worden betaald.

 Uitleg gevolgen Wet Aanpak Schijnconstructies

 Uitleg over verplichtingen inzake de WML

Heb je vragen waar je het antwoord niet op kan vinden? Wij helpen je graag verder

Loonbureau.nl staat klaar voor werkgevers met vragen. Voor klanten maar ook voor werkgevers die nog geen klant zijn en kennis wil maken met onze medewerkers. Als er kosten aan verbonden zijn dan wordt dit vooraf gemeld, maar veel vragen zijn uit de parate kennis te beantwoorden en vallen bij ons onder service. Maak het je makkelijk en kies voor Loonbureau.nl. 

Contact

Oudedijk 59
5409 AB Odiliapeel

Tel: 0413 820 218
info@loonbureau.nl

Werken bij Loonbureau.nl

Door de constante groei van Loonbureau.nl zijn wij regelmatig op zoek naar medewerkers die ons team komen versterken.

Group 2

Waar ben je naar op zoek?