fbpx

PAWW

Begrip

PAWW

PAWW staat voor Private Aanvulling WW en WGA. Het is de door vakbonden en werkgevers geregelde reparatie van de oude werkloosheidsuitkering en loongerelateerde WGA-uitkering. De maximale duur van de WW-uitkering is 24 maanden. Om er voor te zorgen dat werknemers toch een langere WW-periode kunnen opbouwen dan 24 maanden is een private aanvulling op de WW (PAWW) mogelijk. Hierdoor wordt het recht op een uitkering na betaalde arbeid weer verlengd tot het oude niveau.

Voor wie is de PAWW uitkering bedoeld?

De PAWW is bedoeld voor werknemers die werkloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken. Vanaf een arbeidsverleden van meer dan 10 jaar wordt uitkeringsduur voor de PAWW opgebouwd, naast de uitkeringsduur voor de WW. Zo wordt een inkomensval als gevolg van de vermindering van de wettelijke duur gecompenseerd. Voorwaarde is dat de werknemer valt onder een cao waarin de PAWW is afgesproken die door het ministerie algemeen verbindend is verklaard.

Wie komt in aanmerking voor een PAWW uitkering?

De werknemer betaalt de PAWW-bijdrage. De werkgever houdt de PAWW-bijdrage in op het brutoloon en draagt deze af aan Stichting PAWW. In geval van werkloosheid vraagt de werknemer de PAWW-uitkering aan een maand voorafgaand aan de beëindiging van de wettelijke uitkering. Stichting PAWW verzorgt de uitkering aan rechthebbende.

Verplichtstelling

De keuze voor deelname aan de PAWW is vrijwillig per cao, zodra een CAO is aangesloten bij Stichting PAWW is het verplicht om de PAWW premie toe te passen. De PAWW premie wordt ingehouden op het salaris van de medewerker en draagt deze af aan de Stichting PAWW. Helaas is de PAWW aangifte niet digitaal in te sturen maar moet dit via SPAWW elke periode handmatig ingevuld worden. Desgewenst kan Loonbureau.nl deze aanlevering verzorgen.

Heb je vragen waar je het antwoord niet op kan vinden? Wij helpen je graag verder

Loonbureau.nl staat klaar voor werkgevers met vragen. Voor klanten maar ook voor werkgevers die nog geen klant zijn en kennis wil maken met onze medewerkers. Als er kosten aan verbonden zijn dan wordt dit vooraf gemeld, maar veel vragen zijn uit de parate kennis te beantwoorden en vallen bij ons onder service. Maak het je makkelijk en kies voor Loonbureau.nl. 

Contact

Oudedijk 59
5409 AB Odiliapeel

Tel: 0413 820 218
info@loonbureau.nl

Werken bij Loonbureau.nl

Door de constante groei van Loonbureau.nl zijn wij regelmatig op zoek naar medewerkers die ons team komen versterken.

Group 2

Waar ben je naar op zoek?