fbpx

Lage inkomensvoordeel (LIV)

Begrip

Wat is LIV?

Het lage inkomensvoordeel (LIV) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers en is onderdeel van de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl).

Het LIV is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Hierdoor dalen de loonkosten voor de werkgever. De kans op werk voor deze werknemers neemt dan toe. Het LIV is ingegaan op 1 januari 2017. Het recht op en de hoogte van LIV wordt vastgesteld in het jaar na het kalenderjaar waarover het inkomensvoordeel wordt berekend.

Wanneer heb je hier recht op?

Werkgevers die voldoen aan onderstaande vier voorwaarden hebben recht op het lage-inkomensvoordeel.

  • De werknemer heeft een gemiddeld uurloon van € 12,04 tot en met € 15,06 in 2023.
  • De werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen
  • De werknemer ten minste 1.248 verloonde uren per jaar (contracturen en uitbetaalde extra uren)
  • De werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt

Voor het lage-inkomensvoordeel geldt geen minimum leeftijdsgrens. De voorwaarde is dat het loon gelijk of hoger is dan 100% van het wettelijk minimumloon voor een 21-jarige of ouder. Dus indien een jongere een salaris verdient tussen 100 en 125% van het wettelijk minimum loon dat geldt voor 21-jarigen of ouder, komt een werkgever in aanmerking voor een tegemoetkoming. Het recht op het lage-inkomensvoordeel stopt als de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt.

Heeft de werknemer 2 of meer inkomstenverhoudingen bij u? Bijvoorbeeld omdat hij onder verschillende subnummers valt? Kijk dan naar het gemiddelde uurloon en de verloonde uren van deze inkomstenverhoudingen samen om te bepalen of u voor deze werknemer recht hebt op het lage-inkomensvoordeel (LIV).

De hoogte van het LIV

wordt gebaseerd op het gemiddeld uurloon van de werknemer (jaarloon gedeeld door het aantal verloonde uren).

 

Gemiddeld uurloon over 2023 LIV per werknemer per verloond uur Maximale LIV per werknemer per jaar
€ 12,04 tot en met € 15,06 € 0,49 € 960
Gemiddeld uurloon over 2022 LIV per werknemer per verloond uur Maximale LIV per werknemer per jaar
€ 10,73 tot en met € 13,43 € 0,78 € 1520
Gemiddeld uurloon over 2021 LIV per werknemer per verloond uur Maximale LIV per werknemer per jaar
€ 10,48 tot en met € 13,12 € 0,49 € 960
Gemiddeld uurloon over 2020 LIV per werknemer per verloond uur Maximale LIV per werknemer per jaar
€ 10,29 tot en met € 12,87 € 0,51 € 1.000
Gemiddeld uurloon over 2019 LIV per werknemer per verloond uur Maximale LIV per werknemer per jaar
€ 10,05 tot en met € 11,07 € 1,01 € 2.000
€ 11,08 tot en met € 12,58 € 0,51 € 1.000
Gemiddeld uurloon over 2018 LIV per werknemer per verloond uur Maximale LIV per werknemer per jaar
€ 9,82 tot en met € 10,81 € 1,01 € 2.000
€ 10,82 tot en met € 12,29 € 0,51 € 1.000


Wat zijn verloonde uren?

Verloonde uren zijn uren waarover u loon betaalt. Hieronder vallen:

  • De contracturen, dat wil zeggen de uren die u met de werknemer bent overeengekomen Daaronder vallen ook niet-gewerkte, maar wel uitbetaalde uren. Bijvoorbeeld bij verlof of ziekte.
  • De uitbetaalde extra uren die een werknemer werkt, zoals uitbetaalde overuren Daaronder vallen ook niet-opgenomen, maar wel volledig uitbetaalde verlofuren.

Welke uren zijn geen verloonde uren?

De volgende uren vallen niet onder verloonde uren:

  • niet-gewerkte onbetaalde uren. Bijvoorbeeld onbetaald verlof.
  • wel gewerkte, maar onbetaalde uren. Bijvoorbeeld adv-uren (arbeidsduurverkorting) of onbetaalde overwerkuren.

Wat kun je met het prognose overzicht?

Als een werknemer nog niet aan de verloonde uren van minimaal 1.248 uren per jaar komt, kun je misschien overwegen om deze werknemer nog  extra op te roepen om toch aan de voorwaarden voor het LIV te komen.

Je kunt ook overwegen om een bonus te geven indien zijn gemiddeld uurloon te laag is. Bijvoorbeeld uw werknemer voldoet aan het aantal verloonde uren per jaar, maar zijn gemiddeld uurloon is te laag. Je kunt dan overwegen om deze werknemer een bonus te geven van een paar honderd euro zodat het gemiddeld uurloon omhoog gaat. Het voordeel kan dan zijn dat je dan wel voldoet aan het voordeel en dus nu wel het LIV ontvangt voor de werknemer.

Je kunt ook overwegen om geen bonus te geven. Een werknemer kan door het geven van een bonus boven het gemiddeld uurloon komen om voor de LIV in aanmerking te komen.

Wat moet je doen om het lage-inkomensvoordeel te krijgen?

Je hoeft in principe niets te doen. Het definitief vaststellen van de tegemoetkoming gebeurt door het UWV. Het UWV beoordeelt, op basis van de loonaangifte in het voorgaande jaar, voor welke werknemers je recht hebt op het LIV. Als je hier recht op hebt, ontvang je eerst een overzicht voor welke werknemers dit recht bestaat. Dit is een voorlopige berekening, deze ontvang je omstreeks maart van het opvolgende jaar. Klopt de voorlopige berekening niet, dan kan je dit tot uiterlijk 1 mei doorgeven aan de Belastingdienst.

Correcties die de Belastingdienst na 1 mei ontvangt, blijven buiten de definitieve berekening van het LIV. De Belastingdienst stuurt uiterlijk 31 juli de definitieve berekening van de hoogte van het LIV. Deze wordt binnen 6 weken na de datum van de definitieve berekening door de Belastingdienst aan je betaald. Je hoeft hier niets voor te doen.

Jeugd-Liv met ingang van januari 2018

Werknemers tussen de 18 en 20 jaar ontvangen over het jaar 2023 Jeugd-LIV. Dit is dezelfde regeling, maar dan geldt het wettelijk minimumloon voor 18 t/m 20 jarige (leeftijd op 31 december 2022)

De werknemer moet op 31 december 2022 18, 19 of 20 jaar zijn.

Heb je vragen waar je het antwoord niet op kan vinden? Wij helpen je graag verder

Loonbureau.nl staat klaar voor werkgevers met vragen. Voor klanten maar ook voor werkgevers die nog geen klant zijn en kennis wil maken met onze medewerkers. Als er kosten aan verbonden zijn dan wordt dit vooraf gemeld, maar veel vragen zijn uit de parate kennis te beantwoorden en vallen bij ons onder service. Maak het je makkelijk en kies voor Loonbureau.nl. 

Contact

Oudedijk 59
5409 AB Odiliapeel

Tel: 0413 820 218
info@loonbureau.nl

Werken bij Loonbureau.nl

Door de constante groei van Loonbureau.nl zijn wij regelmatig op zoek naar medewerkers die ons team komen versterken.

Group 2

Waar ben je naar op zoek?

Group 2