fbpx

Jeugd-LIV

Begrip

Wat is jeugd-LIV?

Het jeugd-LIV treedt in werking als gevolg van de verhoging van het wettelijk minimumjeugdloon per 1 juli 2017. Doel van het jeugd-LIV is werkgevers te compenseren voor het feit dat jongeren van 18 tot en met 20 jaar duurder worden door de verhoging van het minimumjeugdloon. Werknemers van 21 jaar vallen onder het ‘gewone’ LIV, omdat zij door de aanpassingen van het minimumjeugdloon recht krijgen op het (volle) minimumloon.

Het jeugd-LIV is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers wanneer zij jongeren van 18 tot en met 20 jaar in dienst hebben die het minimumjeugdloon verdienen.

Wanneer heb je als werkgever recht op jeugd-LIV?

U komt in aanmerking voor het jeugd-LIV als u jongeren van 18 tot en met 20 jaar in dienst heeft of neemt. U heeft recht op het jeugd-LIV voor elke werknemer die voldoet aan de volgende 3 voorwaarden. Uw werknemer:

  • Is verzekerd voor de werknemersverzekeringen
  • Is op 31 december 2022 18, 19 of 20 jaar
  • Heeft een gemiddeld uurloon dat valt binnen de volgende onder- en bovengrens
Leeftijd op 31 december 2022 Gemiddeld uurloon is minimaal Gemiddeld uurloon is lager dan
20 € 9,79 € 12,04
19 € 7,34 € 10,89
18 € 6,12 € 8,17

 

Hoe hoog is het jeugd-LIV?

Heeft de werkgever voor een werknemer recht op het jeugd-LIV, dan krijgt de werkgever van de Belastingdienst een bedrag per verloond uur. Het bedrag aan jeugd-LIV per uur verschilt per leeftijd. Hoeveel de tegemoetkoming precies is hangt dus af van het aantal verloonde uren van de werknemer en van zijn leeftijd.

De bedragen voor 2023 op een rij:

Leeftijd op 31 december 2022: 18 jaar, jeugd-LIV per werknemer per verloond uur: € 0,07,
maximale jeugd-LIV per werknemer per jaar: € 135,20
Leeftijd op 31 december 2022: 19 jaar, jeugd-LIV per werknemer per verloond uur: € 0,08,
maximale jeugd-LIV per werknemer per jaar: € 166,40
Leeftijd op 31 december 2022: 20 jaar, jeugd-LIV per werknemer per verloond uur: € 0,30,
maximale jeugd-LIV per werknemer per jaar: € 613,60

Leeftijd op 31 december is bepalend

De leeftijd op 31 december van het jaar voorafgaand aan het lopende jaar, bepaalt het bedrag dat de werkgever per verloond uur krijgt. Voor een werknemer die op 31 december 2022 19 jaar wordt, krijgt u over het jaar 2023 € 0,08 per verloond uur. Maar voor een werknemer die op 1 januari 2023 19 jaar wordt, krijgt u over 2023 € 0,07 per verloond uur

Gemiddelde uurloon

Het gemiddelde uurloon van een werknemer wordt vastgesteld door het jaarloon te delen door de verloonde uren in het kalenderjaar.

Wat zijn verloonde uren?

Verloonde uren zijn uren waarover u loon betaalt. Hieronder vallen:

  • De contracturen, dat wil zeggen de uren die u met de werknemer bent overeengekomen Daaronder vallen ook niet-gewerkte, maar wel uitbetaalde uren. Bijvoorbeeld bij verlof of ziekte.
  • De uitbetaalde extra uren die een werknemer werkt, zoals uitbetaalde overuren Daaronder vallen ook niet-opgenomen, maar wel volledig uitbetaalde verlofuren.

Welke uren zijn geen verloonde uren?

De volgende uren vallen niet onder verloonde uren:

  • Niet-gewerkte onbetaalde uren. Bijvoorbeeld onbetaald verlof.
  • Wel gewerkte, maar onbetaalde uren. Bijvoorbeeld adv-uren (arbeidsduurverkorting) of onbetaalde overwerkuren.

Wat moet je doen om jeugd-LIV te krijgen?

Je hoeft in principe niets te doen. Het definitief vaststellen van de tegemoetkoming gebeurt door het UWV. Het UWV beoordeelt, op basis van de loonaangifte in het voorgaande jaar, voor welke werknemers je recht hebt op het jeugd-LIV. Als je hier recht op hebt, ontvang je eerst een overzicht voor welke werknemers dit recht bestaat. Dit is een voorlopige berekening, deze ontvang je omstreeks maart van het opvolgende jaar. Klopt de voorlopige berekening niet, dan kan je dit tot uiterlijk 1 mei doorgeven aan de Belastingdienst.

Correcties die de Belastingdienst na 1 mei ontvangt, blijven buiten de definitieve berekening van het jeugd-LIV. De Belastingdienst stuurt uiterlijk 31 juli de definitieve berekening van de hoogte van het jeugd-LIV. Deze wordt binnen 6 weken na de datum van de definitieve berekening door de Belastingdienst aan je betaald. Je hoeft hier niets voor te doen.

Je hebt recht op Jeugd-LIV en het LKV

Heb je voor een werknemer recht heeft op het jeugd-LIV en het LKV, dan worden beide tegemoetkomingen betaald.

Heb je vragen waar je het antwoord niet op kan vinden? Wij helpen je graag verder

Loonbureau.nl staat klaar voor werkgevers met vragen. Voor klanten maar ook voor werkgevers die nog geen klant zijn en kennis wil maken met onze medewerkers. Als er kosten aan verbonden zijn dan wordt dit vooraf gemeld, maar veel vragen zijn uit de parate kennis te beantwoorden en vallen bij ons onder service. Maak het je makkelijk en kies voor Loonbureau.nl. 

Contact

Oudedijk 59
5409 AB Odiliapeel

Tel: 0413 820 218
info@loonbureau.nl

Werken bij Loonbureau.nl

Door de constante groei van Loonbureau.nl zijn wij regelmatig op zoek naar medewerkers die ons team komen versterken.

Group 2

Waar ben je naar op zoek?