fbpx

Bijzonder Tarief

Begrip

Bij extra inkomsten kan de medewerker te maken krijgen met het bijzonder tarief. Voorbeelden van uitkeringen waarbij het bijzonder tarief van toepassing is, zijn onder andere;

  • Vakantiegeld
  • Overwerk
  • Dertiende maand / bonus
  • Uitbetaling vakantiedagen (bij uit dienst)

De berekening van het bijzondere tarief is gebaseerd op het fiscale jaarsalaris van het voorgaande jaar. Als een medewerker in het lopende jaar in dienst treedt, wordt het aanvangssalaris omgerekend naar een jaarsalaris.

Wij hanteren hiervoor de volgende werkwijze;

1. Voor vaste medewerkers

Bij medewerkers die in het lopende jaar in dienst zijn gekomen, berekenen wij het jaarloon als volgt; maandloon x 12 + vakantiegeld/eindejaarsuitkering = jaarloon
(voorbeeld; als een medewerker op maandbasis een brutosalaris heeft van €2.000,- exclusief vakantiebijslag is de berekening als volgt; €2.000,- x 12 = €24.000,- + 8 % vakantiebijslag. Het jaarloon is dan €25.920)

2. Voor oproep medewerkers

Bij medewerkers die in het lopende jaar in dienst zijn gekomen, berekenen wij het jaarloon als volgt; de periodes die wij reeds verwerkt hebben, rekenen wij om naar een reëel jaarsalaris.
(voorbeeld: als een medewerker in februari en maart heeft gewerkt, rekenen we deze om naar een jaarloon inclusief vakantiegeld en eventuele eindejaarsuitkering)

Het is aan de werkgever om het jaarloon in te schatten bij nieuwe medewerkers. Het kan zijn dat je een afwijkend jaarloon wilt aanhouden als werkgever. Je kunt dit aangepaste jaarloon aan ons doorgeven zodat wij deze kunnen verwerken. Mochten wij geen aangepast jaarloon ontvangen, dan berekenen we deze op basis van bovenstaande werkwijze.

Heb je vragen waar je het antwoord niet op kan vinden? Wij helpen je graag verder

Loonbureau.nl staat klaar voor werkgevers met vragen. Voor klanten maar ook voor werkgevers die nog geen klant zijn en kennis wil maken met onze medewerkers. Als er kosten aan verbonden zijn dan wordt dit vooraf gemeld, maar veel vragen zijn uit de parate kennis te beantwoorden en vallen bij ons onder service. Maak het je makkelijk en kies voor Loonbureau.nl. 

Contact

Oudedijk 59
5409 AB Odiliapeel

Tel: 0413 820 218
info@loonbureau.nl

Werken bij Loonbureau.nl

Door de constante groei van Loonbureau.nl zijn wij regelmatig op zoek naar medewerkers die ons team komen versterken.

Group 2

Waar ben je naar op zoek?