fbpx

Afwijkingen DGA verloning

Een directeur grootaandeelhouder (DGA) voor de werknemersverzekeringen is de statutaire bestuurder van de vennootschap die tevens aan een van de volgende voorwaarden voldoet:

  • (Samen met zijn/haar echtgenoot) houder van aandelen die ten minste de helft van de stemmen in de algemene vergadering van de vennootschap vertegenwoordigen
  • (Samen met zijn/haar echtgenoot) houder van een zodanig aantal aandelen, dat de overige aandeelhouders geen versterkte meerderheid hebben, als in de statuten is bepaald dat het besluit tot schorsing of tot ontslag van deze bestuurder slechts mag worden genomen met een versterkte meerderheid in de algemene vergadering van de vennootschap
  • Statutaire bestuurders in de algemene vergadering van de vennootschap allen een (bijna) gelijk aantal stemmen kunnen uitbrengen
  • Samen met zijn bloed- en aanverwanten tot en met de 3e graad houder is van aandelen die ten minste 2/3e deel van de stemmen in de algemene vergadering van de vennootschap vertegenwoordigen
  • Zeggenschap in de algemene vergadering van de vennootschap door tussenkomst van een rechtspersoon

Een DGA is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. De vennootschap draagt hiervoor dan ook geen SV-premies af. Wel wordt er ZVW premie afgedragen, dit betreft het lage percentage als inhouding op het nettoloon. Dit wijkt af van reguliere werknemers, om dit te compenseren zijn er DGA’s die een ZVW bijdrage ontvangen maar in praktijk is dit regulier loon onder een andere noemer.

De kostprijs van een DGA loon is in bijna alle gevallen heel eenvoudig te bepalen omdat er geen kosten boven op de brutobedragen komt. 5.000.- euro loon kost dus ook 5.000.- euro, vakantierechten buiten beschouwing gelaten.

De wet schrijft voor dat een DGA verplicht is om het gebruikelijke DGA loon uit te betalen. Dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld (€ 56.000,-  in 2024), maar indien 70% van het hoogste loon dit bedrag overtijgt zal dit bedrag moeten worden aangehouden. Of er voldoende middelen zijn om dit uit te betalen is hierin niet relevant, wel bestaan er mogelijkheden om een verlaagd DGA loon aan te vragen vanwege de opstart van het bedrijf of een aantoonbare parttime DGA functie. Dit verzoek wordt doorgaans door de accountant opgesteld daar de argumentatie veelal uit de financiële administratie moet komen. Voor de toetsing van het gebruikelijke loon mogen alle belastbare componenten mee worden geteld, dus ook vakantiegeld en de auto van de zaak, maar niet de kilometervergoeding of de 30% regeling voor expats.

Heb je vragen waar je het antwoord niet op kan vinden? Wij helpen je graag verder

HR dienstverlening loonbureau

Een all-in prijs voor de complete loonadministratie

Loonbureau.nl verzorgt de loonadministratie voor honderden bedrijven van zeer klein tot groot. De fullservice dienstverlening sluit aan op de omvang, sector en wensen van jouw organisatie. Een perfecte service met een persoonlijke benadering tegen een scherpe prijs.
HR dienstverlening loonbureau

Contact

Oudedijk 59
5409 AB Odiliapeel

Tel: 0413 820 218
info@loonbureau.nl

Werken bij Loonbureau.nl

Door de constante groei van Loonbureau.nl zijn wij regelmatig op zoek naar medewerkers die ons team komen versterken.

Group 2

Waar ben je naar op zoek?