fbpx

Werkgevers betalen bijtelling bij onduidelijke afspraken leaseauto

Als jouw werknemers een leaseauto rijden, moeten hier goede afspraken over gemaakt worden rondom het privégebruik van de auto. Zijn deze afspraken onduidelijk of heb je helemaal geen rekening gehouden met de bijtelling voor het privégebruik? Dan moet je zelf de opgelegde naheffing betalen. Deze kun je niet verhalen op de werknemer, heeft de rechter bepaald. Dit was onlangs de uitspraak in een zaak waarbij de werkgever de naheffing probeerde te verhalen op de werknemer

 

Regels rondom een auto van de zaak

Er zitten verschillende regels verbonden aan auto van de zaak. Zo moet een werknemer bijtelling betalen als ze ook privé gebruik willen maken van de auto. De bijtelling wordt dan ingehouden op het loon. In het geval van deze zaak was dat niet gebeurd, terwijl de werknemer privé wel gebruik maakte van de auto.

In dit soort gevallen legt de belastingdienst een naheffingsaanslag loonheffingen op als de werkgever geen bijtelling van het loon heeft gehaald. Het is namelijk wel de bedoeling dat de werkgever dit doet. Vaak komt deze naheffing voor rekening van de werknemer. Dat mag in de volgende gevallen:

  • Binnen één jaar heeft de werknemer de auto van de zaak voor meer dan 500 privékilometers gebruikt, terwijl hij/ zij beschikt over een ‘verklaring geen privégebruik auto‘.
  • Op het moment dat de werknemer de ‘verklaring geen privégebruik auto’ intrekt in de loop van het jaar omdat de 500 kilometergrens wordt overschreden.

 

Afspraken over privégebruik auto

In de zaak was de discussie wie de naheffing eigenlijk moest betalen. Dat komt omdat de werknemer niet in één van de bovenstaande gevallen te plaatsen was. De werkgever die had jarenlang geen rekening gehouden met bijtelling voor privégebruik. Dit werd na een boekenonderzoek door de fiscus ontdekt, waarna een naheffingsaanslag werd opgelegd aan de werkgever.

Vervolgens stuurde de werkgever een brief naar de werknemer, dat hij ruim €9.000,- teveel loon had ontvangen, omdat er geen rekening was gehouden met de bijtelling. De werkgever wilde dat de werknemer deze naheffing ging terugbetalen. De werknemer was het daar niet mee eens, omdat hij eerder bepaalde afspraken had gemaakt met de werkgever over het privégebruik. Hij mocht volgens de werkgever de auto privé gebruiken als een alternatief voor loonsverhoging.

Onduidelijke afspraken en onduidelijk bewijs

Uit de stukken van de werkgever kon de rechter niet herleiden dat de auto privé werd gebruikt door de werknemer. Maar de werkgever wist heel goed dat de werknemer privé gebruikmaakte van de auto, maar hier was niks van op papier gezet.

Verder heeft de werkgever de werknemer nooit aangesproken over de bijtelling die bij privégebruik op zijn loon zou worden ingehouden. Daarnaast is er ook nooit om een kilometeradministratie gevraagd. De naheffing was volgens de rechter ook niet te herleiden tot één specifieke medewerker en er was bij de Belastingdienst ook geen verzoek ingediend om de aanslag op de werknemer te verhalen. De inhoudingen op het loon van de werknemer moesten dus worden teruggedraaid.

 

Maak goede afspraken!

Deze zaak laat zien hoe belangrijk het is om duidelijke afspraken te maken over het privégebruik van een auto van de zaak. Leg duidelijk vast of een werknemer wel of geen privékilometers maakt en stel een verklaring geen privégebruik auto op als dat van toepassing is. Maak ook duidelijke afspraken over de kilometeradministratie als een werknemer wel privégebruik maakt van de auto van de zaak.

Heb je vragen rondom het maken van afspraken voor een auto van de zaak? Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag verder!

Heb je vragen waar je het antwoord niet op kan vinden? Wij helpen je graag verder

Loonbureau.nl staat klaar voor werkgevers met vragen. Voor klanten maar ook voor werkgevers die nog geen klant zijn en kennis wil maken met onze medewerkers. Als er kosten aan verbonden zijn dan wordt dit vooraf gemeld, maar veel vragen zijn uit de parate kennis te beantwoorden en vallen bij ons onder service. Maak het je makkelijk en kies voor Loonbureau.nl.

Contact

Oudedijk 59
5409 AB Odiliapeel

Tel: 0413 820 218
info@loonbureau.nl

Werken bij Loonbureau.nl

Door de constante groei van Loonbureau.nl zijn wij regelmatig op zoek naar medewerkers die ons team komen versterken.

Group 2

Waar ben je naar op zoek?