fbpx

Vanaf 1 april geen tewerkstellingsvergunning meer nodig voor Oekraïense vluchtelingen

Het moet voor Oekraïense vluchtelingen makkelijker worden om de Nederlandse arbeidsmarkt te betreden, vindt het kabinet. Om deze reden heeft het ministerie van SZW geregeld dat de aanvraag van een tewerkstellingsvergunning niet meer verplicht is per 1 april. Met deze maatregel wordt de grootste belemmering voor werkgevers weggehaald, betreft het aannemen van Oekraïense vluchtelingen. De Oekraïense werknemers hebben dezelfde arbeidsvoorwaarden als Nederlandse werknemers. Het kabinet moedigt werkgevers aan om de Oekraïners een warm welkom te geven.

Kun je zomaar een Oekraïense medewerker in dienst nemen?

Tot op heden hebben Oekraïense vluchtelingen beperkt toegang tot de arbeidsmarkt. Dat kan op grond van de Richtlijn Tijdelijke bescherming. Voor werkgevers is een tewerkstellingsvergunning momenteel nog verplicht. Het SZW gaat toegang tot de arbeidsmarkt voor Oekraïners vergemakkelijken, door de vrijstelling op de plicht om een tewerkstellingsvergunning te regelen. Hiervoor is een spoedwet naar de Raad van State gestuurd.

Er is momenteel een nijpend tekort aan horecapersoneel op de Nederlandse arbeidsmarkt. De vrijstelling van de tewerkstellingsvergunning zou ervoor kunnen zorgen dat horecavacatures sneller worden gevuld. Ook voor andere sectoren kan het aannemen van Oekraïense werknemers zorgen voor een beter balans in de arbeidsmarkt. De mogelijkheden die Oekraïense vluchtelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt gaan krijgen kunnen ook wel eens de oplossing zijn voor de vele langdurig openstaande vacatures.

Dezelfde arbeidsvoorwaarden

Oekraïense werknemers zijn aantrekkelijk voor werkgevers die vacatures willen vullen. Veel potentiele werknemers zijn relatief hoog opgeleid en spreken Engels. De Oekraïners zijn erg gemotiveerd om geld te verdienen, hiermee kunnen zij de achterblijvers in hun land helpen.

Als ze aan het werk gaan, hebben ze zoals al eerder benoemd dezelfde arbeidsvoorwaarden als lokale werknemers. Ze krijgen minimaal het gebruikelijke minimumloon en mogen net zoveel uren werken als de inwoners van ons land. Daarnaast hebben ze ook recht op pensioen, deze bouwen ze op volgens de hier geldende regels. Ook krijgen zij 8% vakantiebijslag en het salaris moet giraal betaald worden.

Daarnaast is het belangrijk om te weten dat vluchtelingen alleen op basis van een arbeidsovereenkomst mogen werken. Het is niet mogelijk om ze te laten werken op basis van zelfstandige arbeid.

Meldingsplicht

De betreding van de arbeidsmarkt wordt voor Oekraïners op korte termijn vergemakkelijkt. De vrijstelling van de tewerkstellingsvergunning zal per 1 april in werking treden. Hierbij geldt er wel een meldplicht voor werkgevers bij het aannemen van een Oekraïense werknemer. Je moet de werknemers twee werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden aanmelden bij het UWV. Hierna ontvang je als werkgever een ontvangstbevestiging van het UWV, maar deze hoef je niet af te wachten.

Tot en met 15 april 2022 geldt er een overgangsperiode waarin werkgevers nog een melding mogen maken, ook als de Oekraïense werknemer al werkzaam is. Na deze datum geldt de meldingsplicht, hieronder valt ook de eis dat de melding twee werkdagen voor aanvang moet worden gemaakt. Wanneer het niet wordt gemeld of onjuiste informatie wordt gemeld, kan dat leiden tot boetes op basis van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV).

Inschrijving en gegevens

Maar welke gegevens moet je op de loonstrook vermelden? Daar zijn ook oplossingen voor. De vluchtelingen uit Oekraïne worden ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) op aangifte van verblijf en het adres bij de gemeente. Ook wordt de gemeentelijke opvang waar zij verblijven, ingeschreven. Hierna worden ze automatisch ingeschreven in de Basis Voorziening Vreemdelingen (BVV). Hiermee worden zij bekend bij de IND en krijgen ze automatisch een BSN-nummer. Zonder een BSN-nummer kan een vluchteling niet werken in Nederland.

Het BSN-nummer is nodig voor de opgave van de loonbelasting. Met dit BSN-nummer kunnen de Oekraïense werknemers ook een bankrekening openen.

Meer maatregelen

Het kabinet gaat verder aan de slag met aanvullende maatregelen. Denk hierbij aan de toegang tot kinderopvang. Zij gaan bijkomende knelpunten bekijken en proberen daarop in te spelen.

De vrijstelling van de tewerkstellingsvergunning gaat 1 april in werking, met terugwerkende kracht vanaf 4 maart 2022.

Heb je vragen waar je het antwoord niet op kan vinden? Wij helpen je graag verder

Loonbureau.nl staat klaar voor werkgevers met vragen. Voor klanten maar ook voor werkgevers die nog geen klant zijn en kennis wil maken met onze medewerkers. Als er kosten aan verbonden zijn dan wordt dit vooraf gemeld, maar veel vragen zijn uit de parate kennis te beantwoorden en vallen bij ons onder service. Maak het je makkelijk en kies voor Loonbureau.nl.

Contact

Oudedijk 59
5409 AB Odiliapeel

Tel: 0413 820 218
info@loonbureau.nl

Werken bij Loonbureau.nl

Door de constante groei van Loonbureau.nl zijn wij regelmatig op zoek naar medewerkers die ons team komen versterken.

Group 2

Waar ben je naar op zoek?