fbpx

Nieuw pensioenstel: dit houdt het in voor werkgevers

Het nieuwe pensioenstelsel heeft akkoord gekregen van de Tweede Kamer. De wet, ook wel Wet toekomst pensioenen (WTP) is na een paar aanpassingen door de meerderheid aangenomen. Het nieuwe pensioenstelsel zal ingrijpend zijn, om deze reden kwam het akkoord ook niet zonder slag of stoot. Minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen had de invoering eerder al naar voren geschoven, het kost namelijk meer tijd dan gepland. PvdA en GroenLinks hadden ook wat wijzigingen die nog doorgevoerd moeten worden, voordat ze akkoord gingen.

 

Invulling van het nieuwe stelsel

De discussie over het pensioenstelsel is al langer gaande. Voornamelijk over de houdbaarheid van ons huidige stelsel in combinatie met de vergrijzing, het huidige stelsel past niet meer bij de situatie waar we in zitten. Bij veel pensioenfondsen is het zo dat jongeren met hun premies de pensioenen van oudere deelnemers subsidiëren. voorheen werkte dit systeem goed, maar nu de vergrijzing steeds meer doorzet, werkt het systeem niet meer.

Het nieuwe stelsel zal ervoor zorgen dat het collectieve pensioen wordt opgeknipt. De bedoeling is dat iedereen in 2027 een individuele pensioenpot heeft. Deze zal vervolgens meebewegen met beleggingsresultaten van het pensioenfonds, net zoals het nu al doet. Het voordeel is dat pensioenfondsen geen grote bedragen achter de hand hoeven te houden voor toekomstige pensioenbeloftes. Dit geld komt vrij, waardoor de pensioenen worden verhoogd.

De wet is een uitwerking van het pensioenakkoord van werkgevers, vakbonden en de overheid in 2019. HR professionals en werkgevers moeten in ieder geval rekening houden met de doorgaande wijzigingen in de komende jaren. Het informeren van medewerkers is ook erg belangrijk. Hiervoor kun je altijd de hulp inschakelen van onze HR-dienstverlening.

 

Voorwaarden voor het stelsel

Zoals eerder al genoemd, gaven de PvdA en GroenLinks pas akkoord nadat er wat wijzigingen zijn aangebracht. Deze voorwaarden zijn misschien wel het meest ingrijpend. Om deze reden is er dan ook uitstel geweest. Deze aanpassingen hebben ook de grootste gevolgen voor werkgevers:

 • De beginleeftijd van pensioenopbouw gaat omlaag, van 21 naar 18 jaar.
 • Voor uitzendkrachten wordt de wachttijd afgeschaft. Dat wil zeggen dat ze vanaf nu direct vanaf de eerste werkdag pensioen opbouwen, in plaats van na 26 weken.
 • Tot slot zal er een zorgplicht komen voor Minister Schouten. Het kabinet moet aanvullende maatregelen nemen als te weinig mensen pensioen opbouwen. Binnen vijf jaar moet het aantal niet-pensioenopbouwers halveren. Als dat niet gebeurt, komt er mogelijk een wettelijke pensioenplicht. De gevolgen voor werkgevers zullen in dat geval erg groot zijn.

 

Alle veranderingen op een rij

 • Het pensioen wordt voor iedereen individueel bepaald aan de hand van de premie inleg. Er zijn nog enkele collectieve waarborgen die blijven bestaan. Pensioendeelnemers zullen wél profiteren van een collectieve beleggingskracht.
 • Pensioenen hebben eerder de ruimte om te stijgen in het nieuwe stelsel. Er worden minder grote buffers aangehouden. Het nadeel hiervan is dat pensioenen wel eerder omlaag gaan als het wat tegenzit. de stijging en daling zal wel geleidelijk zijn, de grotere schokken worden namelijk opgevangen met een solidariteitsreserve van max. 15%. vermogensverliezen worden gespreid over een periode van 10 jaar.
 • De uitkering blijft voor de rest van je leven doorlopen en zal niet zomaar stoppen na een bepaalde periode (zoals bij lijfrentes soms wel gebeurt)
 • De financiële risico’s blijven gedeeld. Voor jongeren wordt risicovol belegd. voor Ouderen zal behoudender worden belegd, zodat hun uitkeringen op peil blijven.
 • Het nabestaandenpensioen wordt gelijk voor pensioendeelnemers. Momenteel is dat echt een rommeltje maar straks is het nabestaandenpensioen altijd 50% als standaard pensioen.
 • Op het moment zijn er 1,7 miljoen mensen die geen pensioen opbouwen. Dat moet binnen vijf jaar halveren. Er komst een wettelijke regeling waarmee ZZP’ers standaard bij hun pensioen moeten blijven sparen. Als ze zelf geen pensioen willen opbouwen, dan moeten ze actief uittreden.
 • D3 opbouw begint volgens het nieuwe stelsel bij 18 jaar. De wachttijd voor uitzendkrachten komt te vervallen. Dit wordt in de wet vastgelegd.
 • Tot 2025 geldt de lopende regeling voor vervroegde uittreding voor mensen met zware beroepen. Na die datum willen oppositiepartijen een regeling voor vervroegde pensionering voor mensen met een zwaar beroep.
 • AOW leeftijd zal stijgen met 8 maanden, als de levensverwachting een jaar stijgt.
 • Er zal een vangnetregeling komen voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel, zo worden mogelijke problemen gerepareerd.

 

Snel handelen

Het voorstel moet nu nog langs de Eerste Kamer. Minister schouten lijkt op een meerderheid van de Kamer te rekenen. Het voorstel moet er wel snel doorheen komen. De verkiezingen van de Eerste kamer zullen namelijk in mei plaatsvinden. Dan zou de meerderheid op het wetsvoorstel in de Kamer zomaar in het gevaar kunnen komen. Er is vanuit de oppositie forse kritiek op het wetsvoorstel. Bij vertraging zou het dus niet zeker zijn dat het voorstel ook in zijn werking zal treden.

Als alles volgens plan verloopt dan zullen de nieuwe regels op 1 juli 2023 gelden en hebben pensioenfondsen tot 1 januari 2027 de tijd om de overstap te make naar het nieuwe stelsel. Als werkgever moet je ook niet te lang wachten met het maken van een keuze rondom de pensioen transitie. Wil je meer weten over de mogelijkheden die je als werkgever hebt? Wij helpen je graag verder, neem contact met ons op.

 

Pensioenuitkeringen stijgen

Volgens het nieuwe stelsel zouden de pensioenuitkeringen stijgen. Ter voorbereiding van de finale kamerbehandeling is De Nederlandsche Bank (DNB) gevraagd om verschillende scenario’s te berekenen.

Hier kwam een interessante conclusie uit. In de meest extreme scenario’s, zoals extreem hoge inflatie in combinatie met een flinke economische krimp, gaan bijna alle pensioenuitkeringen voor de deelnemers in het nieuwe stelsel omhoog.

 

Van collectief naar individueel

Het nieuwe pensioenstelsel is individueler ingericht. Elke deelnemer van het pensioenfonds krijgen een eigen pensioenpot. Deze stijgt en daalt stapsgewijs met beleggingsresultaten van het pensioenfonds. Hierdoor hoeven er geen grote sommen geld meer in de kas worden gehouden om pensioenbeloftes waar te maken. Daarnaast is er ook geen geld meer nodig als reservering voor lage rentestanden, zoals afgelopen jaren vaak het geval was.

De bedragen die voorheen reserveringen waren, kunnen nu worden toegevoegd aan de pensioenpotten van deelnemers. Hierdoor zullen pensioendeelnemers er gemiddeld op vooruitgaan. Maar pensioenfondsen moeten wel geld reserveren om een deel van de pensioendeelnemers te compenseren waarvoor de pensioenpot toch dreigt tegen te vallen na het splitsen van het pensioenkapitaal.

Bewustwording van werkgevers

Het nieuwe pensioenstelsel maakt pensioensopbouw nog niet verplicht. Ondanks dat is het erg belangrijk dat je als werkgever goed informeert naar de mogelijkheden. Door bewust te worden van de mogelijkheden, ben je alvast goed voorbereid op een eventuele pensioenverplichting.

Wil je meer hulp rondom dit onderwerp? Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag verder!

Heb je vragen waar je het antwoord niet op kan vinden? Wij helpen je graag verder

Loonbureau.nl staat klaar voor werkgevers met vragen. Voor klanten maar ook voor werkgevers die nog geen klant zijn en kennis wil maken met onze medewerkers. Als er kosten aan verbonden zijn dan wordt dit vooraf gemeld, maar veel vragen zijn uit de parate kennis te beantwoorden en vallen bij ons onder service. Maak het je makkelijk en kies voor Loonbureau.nl.

Contact

Oudedijk 59
5409 AB Odiliapeel

Tel: 0413 820 218
info@loonbureau.nl

Werken bij Loonbureau.nl

Door de constante groei van Loonbureau.nl zijn wij regelmatig op zoek naar medewerkers die ons team komen versterken.

Group 2

Waar ben je naar op zoek?

Group 2