fbpx

Meer flexibiliteit voor de werknemer: Wet werken waar je wilt is aangenomen

Het wetsvoorstel werken waar je wilt is voorgelegd aan de Tweede Kamer en de meerderheid is hiermee akkoord gegaan. Deze wet kan ingrijpende gevolgen hebben voor jou als werkgever. In dit artikel zetten we alle gevolgen voor je op een rij.

Huidige situatie

Momenteel is de Wet flexibel werken (WFW) al van kracht. De wet biedt werknemers de mogelijkheid om een wettelijk verzoek in te dienen om voor het verrichten van werk vanuit een andere arbeidsplaats. Hieronder valt ook bijvoorbeeld thuiswerken. In de huidige situatie ben je als werkgever vrij om het verzoek eenvoudig naast je neer te leggen. Je bent wél verplicht om het verzoek van de werknemer te overwegen en hierover in gesprek te gaan. Als je het verzoek van de werknemer wil afwijzen, heb je geen zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang nodig.

Wet werken waar je wilt: wat verandert er?

De grootste verandering zit in het laatstgenoemde punt. Het verzoek zou je als werkgever alléén mogen afwijzen als er sprake is van zwaarwegend bedrijfsbelang. Hier zijn de initiatiefnemers later op teruggekomen en hebben dit in het wetsvoorstel aangepast. Nu is de maatregel in lijn gebracht met het advies over hybride werken, dat de Sociaal-Economische Raad (SER) eerder dit jaar uitbracht.

Dit advies gaat ervan uit dat je als werkgever een goede afweging maakt tussen jouw eigen belangen en de werknemersbelangen. Bij het verzoek vanuit een werknemer om vanuit een andere arbeidsplaats werk te verrichten moet nu door een werkgever beoordeeld worden naar de maatstaf van redelijkheid en billijkheid. Dat vereist een goede onderbouwing van de werknemer. De werknemer moet een motivatie bij zijn of haar verzoek aanleveren. Op basis daarvan kan er een goede afweging worden gemaakt.

Sterke positie werknemer

Dit wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat werknemers een sterkere positie krijgen. Deze wetswijziging geeft hen dan ook juridisch een betere positie. Een voordeel voor jou als werkgever is dat je wel de vrijheid behoudt voor maatwerk. Om deze reden stemde de meerderheid va de Tweede Kamer voor dit wetsvoorstel. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer. Er staat tot op heden nog geen ingangsdatum vast.

Heb je vragen waar je het antwoord niet op kan vinden? Wij helpen je graag verder

Loonbureau.nl staat klaar voor werkgevers met vragen. Voor klanten maar ook voor werkgevers die nog geen klant zijn en kennis wil maken met onze medewerkers. Als er kosten aan verbonden zijn dan wordt dit vooraf gemeld, maar veel vragen zijn uit de parate kennis te beantwoorden en vallen bij ons onder service. Maak het je makkelijk en kies voor Loonbureau.nl.

Contact

Oudedijk 59
5409 AB Odiliapeel

Tel: 0413 820 218
info@loonbureau.nl

Werken bij Loonbureau.nl

Door de constante groei van Loonbureau.nl zijn wij regelmatig op zoek naar medewerkers die ons team komen versterken.

Group 2

Waar ben je naar op zoek?