fbpx

Hoeveel loon betaal je door tijdens de vakantie van een zieke werknemer?

Als een werknemer arbeidsongeschikt raakt, ontvangt de zieke medewerker 70% van het loon gedurende deze periode. Dit kan variëren als er iets anders in de cao staat. Bijvoorbeeld dat het eerste ziektejaar het volledige loon wordt doorbetaald, waarna het loon in het tweede jaar zakt naar 70%.

Zieke werknemers hebben zoals elke andere medewerker recht op vakantiedagen. Maar hoeveel loon moet je als werkgever doorbetalen tijdens deze vakantie?

Rechter doet uitspraak

De rechter heeft bepaald dat de werkgever 100% van het loon moet betalen voor de opgenomen vakantie-uren en niet het lagere ziekengeld loon. Zieke werknemers die te weinig vakantieloon hebben ontvangen, kunnen binnen 5 jaar nabetaling van het gemiste loon vorderen. Het is belangrijk dat werkgevers en HR-afdelingen hun personeelsregelingen hierop aan te passen, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan.

Loon bij arbeidsongeschiktheid

Zieke werknemers krijgen op zijn minst 70% van hun loon doorbetaald tijdens ziekte. Deze regel ligt vast in artikel 7:629 van het burgerlijk wetboek. Het eerste jaar mag dit loon niet onder het wettelijk minimumloon (WML) zakken. Als de 70% onder het WML uitvalt, moet de werkgever het loon aanvullen tot het minimumloon, gedurende het eerste jaar.

Het kan zijn dat er in de cao andere afspraken staan. Als de cao algemeen bindend is verklaard, dan is die leidend en moet je als werkgever de regels van de cao volgen.

Aantal vakantiedagen

Een langdurig zieke werknemer behoudt het recht op hetzelfde aantal wettelijke vakantiedagen als werknemers die niet arbeidsongeschikt zijn. Let hierbij ook op dat er in de cao andere regels kunnen staan, deze zijn dan leidend.

In sommige cao’s is namelijk afgesproken dat de zieke werknemer ook recht heeft op de bovenwettelijke vakantiedagen. Omdat er vakantiedagen worden opgebouwd, moet de zieke werknemer deze vakantie-uren ook opnemen als hij/zij met vakantie gaat.

100% doorbetaling bij vakantie van zieke werknemer

Tijdens de vakantieperiode hebben zieke werknemers geen re-integratieverplichting. Ze hebben recht op volledige loondoorbetaling. Dat is bepaald door een uitspraak van de Rechtbank Overijssel, naar aanleiding van een jarenlang slepende zaak. Deze was aangespand door een ambtenaar van de Belastingdienst. Volgens het ambtenarenreglement dat toentertijd geldig was, ontving hij 70% van zijn loon tijdens zijn vakantie. Hij vond dat hij recht had op volledige doorbetaling.

De rechtszaak

Zijn eis werd eerst afgewezen, maar nadat hij in hoger beroep was gegaan, kreeg hij toch gelijk. Hiervoor moest de rechter eerst een oordeel aan het Europese Hof van Justitie, omdat dit Europese regels zijn die in de Nederlandse wet zijn doorgevoerd. Het hof oordeelde in het voordeel van de ambtenaar, waardoor de rechters in Overijssel hun uitspraak konden bevestigen; een werknemer die niet werkt door ziekte, heeft tijdens het vakantieverlof recht op 100% van het oorspronkelijke loon. De ambtenaar hoeft geen genoegen te nemen met het lagere ziekengeldloon van 70%.

Zieke werknemers die in het verleden te weinig vakantieloon hebben ontvangen, kunnen nu bij hun (ex-)werkgever een nabetaling van het loon vragen. Dit mag voor een termijn van maximaal 5 jaar.

De rol van HR

Het is belangrijk je goed voor te bereiden op de mogelijke (oud)werknemers die nabetaling aanvragen. Dit is een rol die de HR afdeling kan oppakken. Hieronder de punten waar je rekening mee moet houden en processen op kunt aanpassen:

  1. Een zieke werknemer heeft recht op 100% loonuitbetaling van openomen vakantie uren, ook als het ziekengeld loon 70% is.
  2. (Ex-)werknemers mogen het te weinig betaalde loon terugvorderen over de afgelopen 5 jaar.
  3. Als er in de arbeidsovereenkomst of personeelshandboek iets staat over de doorbetaling van 70% van een zieke werknemer die vakantie opneemt, dan kun je dit het beste aanpassen. Deze documenten zijn niet leidend.
  4. Overleg met de salarisadministratie of de wijziging kan worden doorgevoerd. Wij van Loonbureau.nl helpen je graag verder!
  5. Informeer de directie, de medewerkers, het management en de OR over de wijziging. Zo is iedereen op de hoogte.
  6. Voordat een zieke werknemer vakantie opneemt moet hij/zij nog steeds vooraf toestemming vragen aan de werkgever.
  7. Tijdens de vakantie van de zieke werknemer, bestaat er geen re-integratieverplichting.

Loonbureau.nl helpt je graag verder!

Heb je nog vragen over dit onderwerp? Dan helpen wij je graag verder. We kunnen ondersteunen op het gebied van salarisadministratie, maar we bieden sinds kort ook HR dienstverlening aan. Dus ook voor het doorvoeren en informeren van de veranderingen kunnen wij je verder helpen. Neem contact met ons op.

Heb je vragen waar je het antwoord niet op kan vinden? Wij helpen je graag verder

Loonbureau.nl staat klaar voor werkgevers met vragen. Voor klanten maar ook voor werkgevers die nog geen klant zijn en kennis wil maken met onze medewerkers. Als er kosten aan verbonden zijn dan wordt dit vooraf gemeld, maar veel vragen zijn uit de parate kennis te beantwoorden en vallen bij ons onder service. Maak het je makkelijk en kies voor Loonbureau.nl.

Contact

Oudedijk 59
5409 AB Odiliapeel

Tel: 0413 820 218
info@loonbureau.nl

Werken bij Loonbureau.nl

Door de constante groei van Loonbureau.nl zijn wij regelmatig op zoek naar medewerkers die ons team komen versterken.

Group 2

Waar ben je naar op zoek?

Group 2