fbpx

Het laatste nieuws over het WML en boetes bij onderbetaling

Het minimumloon wordt per 1 juli 2024 niet extra verhoogd. De eerste kamer heeft op 16 april 2024 tegen een extra verhoging van het minimumloon gestemd. De extra stijging van 1,2% gaat niet door. Wél gaat het minimumloon iets verhogen, dit komt door de reguliere indexering.

Maar hoe is het zo ver gekomen dat er zoveel stemmen tegen de extra verhoging zijn gekomen ondanks de eerdere plannen in de verkiezingscampagnes?

 

Extra verhoging voor de verkiezingen

Voor de parlementsverkiezing gaf een meerderheid van de partijen in de tweede kamer aan een extra verhoging van het minimumloon te willen. Maar uiteindelijk stemde de BBB, grootste fractie in de senaat tegen de maatregel. De BBB vreest voor te hoge extra kosten, door de koppeling aan de AOW uitgaven en sociale uitkeringen.

In oktober was er nog een amendement aangenomen om het Wettelijk minimumloon extra te verhogen. Om dit te realiseren moest er een spoedwet komen, die de Eerste kamer uiteindelijk toch niet meer steunt.

 

Vakbonden zijn boos

Na dit nieuws kwamen de vakbonden CNV en FNV met veel kritiek uit de hoek, met name gericht op de BBB-fractie in de Eerste Kamer. Zakaria Boufanacha, de vicevoorzitter van de FNV, vindt de opstelling van BBB-Senatoren ‘schandalig’, vooral omdat mensen met de laagste inkomens nu niets extra’s tegemoet kunnen zien. Daarnaast geeft ze aan dat het ‘coalitie-spelletjes’ zijn omdat ze in de verkiezingscampagne veel beloftes deden over bestaanszekerheid.

CNV geeft aan dat de koopkracht afgelopen jaren achteruit is gegaan door de inflatie van 10% en dat velen hierdoor nauwelijks kunnen rondkomen. Piet Fortuin (CNV-voorzitter): “Politieke partijen hebben tijdens de verkiezingen de mond vol over bestaanszekerheid. Maar als het op daden in de praktijk aankomt, laten ze het afweten. Zeer teleurstellend.”

Positief voor werkgevers

Maar er zijn ook positievere reacties, vanuit werkgeversorganisatie VNO-NCW. Ze geven aan blij te zijn dat de rekening niet opnieuw bij ondernemers terechtkomt. Ze geven aan dat de minimumlonen het afgelopen anderhalf jaar al zo sterk zijn gestegen dat veel bedrijven het niet meer kunnen opbrengen.

Ondernemersorganisaties geven aan dat het beter zou zijn om de premie- en belastingdruk te verlagen en op die manier de koopkracht te van de werknemers te verbeteren. Ze geven aan dat de werkgeverslasten nu sneller stijgen dan wat werknemers netto overhouden.

 

Het WML stijgt wel per 1 juli 2024

Zoals eerder genoemd stijgt het minimumuurloon wel per 1 juli 2024, dit komt door de standaard prijsindexering. De stijging zal rond de drie procent liggen. Deze stijging werkt ook door in de AOW en andere sociale uitkeringen.

De indexering wordt aangepast aan de groei van cao-lonen. Om precies te zijn zal het WML met 3,09% stijgen. Het minimumuurloon wordt per 1 juli 2024 €13,68 per uur bruto.

 

Wat gebeurt er bij een overtreding van de Wet minimumuurloon?

Het is voor jou als werkgever belangrijk om altijd het goede minimumloon en minimum vakantiebijslag uit te betalen aan je werknemers, anders kan het voor grote problemen zorgen.

De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of jij je als werkgever aan het minimumuurloon houdt. Als dit niet het geval is, kun je een boete verwachten. De hoogte van deze boete is afhankelijk van de duur van de overtreding, hoeveel je onderbetaalt en aantal medewerkers die erbij betrokken zijn. Het laagste boetenormbedrag is €500,- en het hoogste €10.000,-.

Verbod op inhoudingen of verrekeningen

Je mag als werkgever niet zomaar loon inhouden of verrekenen. Sinds 2017 is het niet toegestaan om dingen te verrekenen die van het minimumloon af zouden gaan. Elke werknemer moet minstens het netto deel van het minimumloon ontvangen op zijn of haar bankrekening.

Als werkgever moet je verplicht dat bedrag van het minimumloon via de bank betalen. Dit specificeer je ook op de loonstrook. De inspectie kan op die manier beter controleren of het minimumloon ook daadwerkelijk is uitbetaald.

Let op: er is één voorwaarde waarbij je wel geld mag inhouden op het minimumloon. Deze uitzondering geldt voor huisvestingskosten of zorgverzekeringspremie voor de werknemer.

Fouten in de vakantiebijslag

Werkgevers moeten minstens 8 procent van het minimumloon aan vakantiegeld uitbetalen aan de werknemer. Als je dit bedrag niet nakomt, kun je een boete tussen de €250,- en €2000,- verwachten. Ook deze boete is afhankelijk van het percentage van de onderbetaling.

Te laat uitbetalen

Als onderbetaling geconstateerd is, wordt je door de Nederlandse Arbeidsinspectie schriftelijk op de hoogte gebracht. Je moet binnen vier weken na dagtekening van de ontvangen brief het achterstallige loon of vakantiebijslag betalen.

Doe je dit niet op tijd? Dan kun je een dwangsom krijgen tot €500,- per werknemer voor elke dag dat je het achterstallige loon niet betaald. Dit kan oplopen tot een bedrag van € 40.000,-. Dat bedrag komt bovenop het verschuldigde bedrag en is niet de vervanger van het achterstallige loon.

Contante betaling

Je mag het minimumloon niet contant uitbetalen. Als je het contant uitbetaald, dan kun je per werknemer een bestuurlijke boete verwachte. De hoogte hangt bij dit type overtreding ook weer af van de duur. Deze boetebedragen variëren tussen € 500,- en € 1.250,-.

Gevorderde bescheiden niet overleggen

Als de Arbeidsinspectie je vraagt om documenten te laten zien over een bepaalde periode, waaruit blijkt welk loon en vakantiegeld aan de werknemers is betaald en hoeveel uren zij hebben gewerkt, moet je deze documenten op tijd aanleveren. Als je dat niet doet, kan de Arbeidsinspectie een boete van € 12.000 per werknemer opleggen.

 

Wat gebeurt er bij ernstige onderbetaling?

Bij extreme onderbetaling of grote omvang van problemen wordt er ingegrepen. Bij herhaling van overtredingen of ernstige overtredingen kan de Arbeidsinspectie overgaan tot preventieve stillegging van de onderneming.

Voorbeelden van ernstige overtredingen van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag zijn:

  • Onderbetaling van 25% of meer van het minimumloon of vakantiebijslag bij meer dan 20 werknemers
  • Bij onderbetaling van 50% of meer van het minimumloon of vakantiebijslag
  • Overtredingen die werkgevers doen door het niet of niet tijdig overleggen van de gevorderde documenten.

Herhaaldelijke overtredingen

Als overtredingen vaker voorkomen, dan kan de Arbeidsinspectie na de derde overtreding overgaan tot preventieve stillegging. Daarnaast mogen ze in zo’n soort gevallen ook de boete verhogen. Een preventieve stillegging kan uiteindelijk ook overgaan naar een daadwerkelijke stillegging. Als de stillegging wordt overtreden, dan wordt het strafrechtelijk vervolgd.

 

Vragen over het WML?

Heb je nog vragen rondom dit onderwerp? Dan kun je altijd contact met ons opnemen, wij beantwoorden graag je vragen.

Heb je vragen waar je het antwoord niet op kan vinden? Wij helpen je graag verder

Loonbureau.nl staat klaar voor werkgevers met vragen. Voor klanten maar ook voor werkgevers die nog geen klant zijn en kennis wil maken met onze medewerkers. Als er kosten aan verbonden zijn dan wordt dit vooraf gemeld, maar veel vragen zijn uit de parate kennis te beantwoorden en vallen bij ons onder service. Maak het je makkelijk en kies voor Loonbureau.nl.

Contact

Oudedijk 59
5409 AB Odiliapeel

Tel: 0413 820 218
info@loonbureau.nl

Werken bij Loonbureau.nl

Door de constante groei van Loonbureau.nl zijn wij regelmatig op zoek naar medewerkers die ons team komen versterken.

Group 2

Waar ben je naar op zoek?