fbpx

Geschenk werknemer: persoonlijke attentie of belastbaar loon?

Het komt weleens voor dat je een geschenk geeft aan een werknemer. Denk maar aan een rouwkrans bij overlijden, een fruitmandje bij ziekte of een cadeaubon omdat je werknemer jarig is. Als werkgever zie je het als ‘gewoon’ geschenk, maar de belastingdienst denkt daar anders over…

Het kan voor werkgevers erg verwarrend zijn; een bos bloemen voor een jubilaris telt als belastbaar loon, terwijl zo’n zelfde boeket voor een jarige medewerker als onbelaste persoonlijke attentie telt. Laatst is een besluit gedaan over de ‘kleinegeschenkenregeling’. Wij leggen je graag uit wanneer iets een persoonlijke attentie of belastbaar loon is!

Veel onduidelijk

Het recente besluit geeft nogmaals duidelijkheid over hoe het zit, er was namelijk veel onduidelijk rondom dit onderwerp. Niet alleen voor werkgevers, maar ook belastingambtenaren. In de praktijk kwamen zij namelijk veel grensgevallen tegen waarbij de regels niet duidelijk zijn. De staatssecretaris van Financiën heeft de toepassing van de regels nogmaals vastgelegd in een besluit. De belastingdienst heeft onder andere meer duidelijkheid kunnen geven over de uitgave van kleine geschenken aan medewerkers.

Kleine geschenken als belastbaar loon

Werkgevers geven af en toe iets extra’s aan de werknemer, dat kan wel eens wonderen doen. Je kunt bijvoorbeeld een bloemetje, cadeaubon of cadeautje geven om je waardering te tonen.

Over dit soort geschenken heeft de belastingwetgeving als hoofdregel dat elke beloning voor de werknemer belastbaar loon is. De betalingen en verstrekkingen gelden ook als loon uit dienstbetrekking, de geschenken houden namelijk verband met de relatie tussen jou als werkgever en jouw werknemer. Denk bijvoorbeeld aan een boeket voor een jubilaris of een kleinigheidje op secretaressedag.

Kleine geschenken als persoonlijke attentie

Het kan soms zijn dat een geschenk niet onder loon uit dienstbetrekking valt. De kleinegeschenkenregeling geeft aan wanneer dit het geval is, zo is vooral de gelegenheid belangrijk waarvoor je een attentie geeft. Deze geschenken worden uit wellevendheid, sympathie of piëteit gegeven en zijn dus geen loon. Dit geschenk wordt gegeven op grond van een persoonlijke relatie en niet wegens het werkgeverschap. Er is bij deze gevallen geen sprake van financieel voordeel voor je werknemer, dus ze kunnen niet als loon worden beschouwd.

Voorbeelden van kleine geschenken die niet als belastbaar loon worden aangemerkt zijn een fruitmand bij ziekte, een cadeautje bij een verjaardag of een rouwkrans als een naaste is overleden. In het besluit zijn meer voorbeelden opgenomen.

Uitzonderingen op de regeling

Het is belangrijk om te weten dat deze regeling niet van toepassing is op geschenken die alle werknemers krijgen. Denk hierbij aan:

  • Kerstpakketten
  • Chocoladeletters
  • Bloemetje op de eerste werkdag

Bovenstaande geschenken zijn voor heel het team van toepassing en niet voor één persoon. Meer over dit soort geschenken lees je bij het begrip loon in natura.

Voorwaarden voor een persoonlijke attentie

Het besluit zou duidelijkheid moeten geven, maar er staat ook in dat het in de praktijk niet eenvoudig is om vast te stellen tot een hoeverre een geschenk los staat van werkgeverschap. Hieronder een overzichtje van de vaste voorwaarde:

  • De werknemer moet bij het geschenk vooropstaan. Of een werknemer er recht op heeft, is niet van belang.
  • Het geschenk wordt gegeven in een situatie waarin anderen ook iets zouden geven.
  • De attentie moet in natura zijn, dus het mag geen geld of waardebon zijn.
  • De factuurwaarde mag niet boven de 25 euro komen, dat is wel exclusief bezorgkosten. Maar dat geldt alleen als deze bezorgkosten apart zijn gefactureerd.

Houd rekening met de waarde

Zoals je hierboven leest, moet je goed rekening houden met de waarde. Deze mag voor een klein geschenk niet boven 25 euro uit komen. Maar zelfs met de hoge prijzen van nu moet het nog wel lukken om voor deze prijs een boeket of flesje wijn te vinden.

Wat als kosten hoger zijn?

Sommige geschenken zijn juist niet te vinden voor onder de 25 euro. Denk maar aan een rouwkrans of fruitmand. Zodra de waarde boven de 25 euro uit stijgt, wordt het beschouwd als loon voor de werknemer. Je moet hier als werkgever dus loonheffing over betalen. De waarde moet dan bij het brutoloon van je werknemer worden opgeteld, waardoor zo’n geschenk al iets minder sympathiek overkomt bij jouw werknemer.

Je kunt er als werkgever voor kiezen om de loonbelasting voor eigen rekening te nemen, de waarde van het geschenk wordt opgeteld bij het nettoloon en gebruteerd. Tot slot kun je het geschenk ook nog aanmerken als eindheffingsloon en ten laste brengen van de vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR).

Heb je vragen waar je het antwoord niet op kan vinden? Wij helpen je graag verder

Loonbureau.nl staat klaar voor werkgevers met vragen. Voor klanten maar ook voor werkgevers die nog geen klant zijn en kennis wil maken met onze medewerkers. Als er kosten aan verbonden zijn dan wordt dit vooraf gemeld, maar veel vragen zijn uit de parate kennis te beantwoorden en vallen bij ons onder service. Maak het je makkelijk en kies voor Loonbureau.nl.

Contact

Oudedijk 59
5409 AB Odiliapeel

Tel: 0413 820 218
info@loonbureau.nl

Werken bij Loonbureau.nl

Door de constante groei van Loonbureau.nl zijn wij regelmatig op zoek naar medewerkers die ons team komen versterken.

Group 2

Waar ben je naar op zoek?

Group 2