fbpx

Forse stijging gebruikelijke loon DGA

Het standaard bedrag voor het gebruikelijk loon van een directeur-gootaandeelhouder (dga) gaat in 2023 flink stijgen. Waarschijnlijk komt het komend jaar neer op € 51.000,-. Dit is een forse stijging in vergelijking met de afgelopen jaren, in 2022 was het standaardbedrag nog € 48.000,-.

Onder een dga wordt een directeur verstaan die werknemer én directeur is van zijn eigen bv. Het gebruikelijk loon is wettelijk vastgelegd, om te voorkomen dat een dga zichzelf maar een schijntje als loon uitkeert. Door deze regeling moet een dga in de loonaangifte een salaris opgeven dat gebruikelijk is voor zijn werkzaamheden.

Bewijzen gebruikelijk loon

Het gebruikelijk loon is het hoogste van één van onderstaande regels. Dit is gebaseerd op de huidige regels die in 2022 geldig zijn.

  • 75% van het loon van een werknemer die in de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’ zit (hiervoor geldt nu nog een doelmatigheidsmarge).
  • Het loon van de meestverdienende werknemer van de bv of van een verbonden vennootschap.
  • € 48.000,- (standaard bedrag van dit jaar)

De dga moet zelf de bewijslast verzamelen, dat het gebruikelijke loon ook écht gebruikelijk is. Uit de jurisprudentie blijkt dat rechters een lager loon niet al te snel aannemen als standaardbedrag. Zo voerde een dga onlangs bij de rechter aan dat hij maar een deel van het jaar voor de bv had gewerkt. Daarom wilde hij het loon naar rato toepassen, de rechter ging hier niet in mee. Het gebruikelijk loon kán wel lager zijn dan de standaard, maar dat komt alleen voor als een bv structureel in de financiële problemen zit.

Flinke stijging

Naar verhouding is de stijging tussen 2022 en 2023 erg hoog. Voorgaande jaren bleef het gelijk of steeg het met  € 1.000,-. De aankomende stijging van  € 3.000,- is fors. Het bedrag is terug te lezen in een document van de Belastingdienst. In het document lees je de nieuwe tarieven van de loonheffingen in 2023 terug.

Deze plannen moeten voor 2023 wel nog groen licht krijgen van de Eerste Kamer, maar het is niet voor de hand liggend dat de Senaat een punt maakt van deze specifieke getallen.

Doelmatigheidsmarge verdwijnt per 2023

Naast de forse stijging in het standaardbedrag, komt er nog een belangrijke verandering. Zoals eerder genoemd, mag een dga nu 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking als gebruikelijk loon hanteren. Het percentage van 75% staat bekend als de doelmatigheidsmarge. Deze marge gaat per 2023 verdwijnen. Dga’s die hier gebruik van maakten, zullen in 2023 een hoger loon moeten aangeven bij de aangifte. Niet 75%, maar 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking moet worden gehanteerd. Dat wil zeggen dat je uiteindelijk meer belasting moet gaan betalen.

Loonbureau.nl ondersteunt waar mogelijk!

Het is begrijpelijk dat je met veel vragen zit. Wij helpen je graag bij vragen. Je kunt eenvoudig contact met ons opnemen, dan helpen wij je verder!

Heb je vragen waar je het antwoord niet op kan vinden? Wij helpen je graag verder

Loonbureau.nl staat klaar voor werkgevers met vragen. Voor klanten maar ook voor werkgevers die nog geen klant zijn en kennis wil maken met onze medewerkers. Als er kosten aan verbonden zijn dan wordt dit vooraf gemeld, maar veel vragen zijn uit de parate kennis te beantwoorden en vallen bij ons onder service. Maak het je makkelijk en kies voor Loonbureau.nl.

Contact

Oudedijk 59
5409 AB Odiliapeel

Tel: 0413 820 218
info@loonbureau.nl

Werken bij Loonbureau.nl

Door de constante groei van Loonbureau.nl zijn wij regelmatig op zoek naar medewerkers die ons team komen versterken.

Group 2

Waar ben je naar op zoek?