fbpx

Dit kun je doen om intern arbeidstekorten op te lossen

Het huidige personeelstekort is een veelbesproken onderwerp. De krapte is uitzonderlijk en neemt alleen maar meer toe. De gemiddelde werkdruk van werknemers wordt hoger, vacatures blijven langer openstaan en er is veel personeel dat vertrekt voor een beter aanbod.

Als werkgever kun je verschillende maatregelen nemen om personeel te behouden, nieuw personeel aan te nemen en om de interne capaciteit te vergroten. Maar hoe je het ook went of keert, het tekort is niet zomaar op te lossen. Ook het kabinet roept werkgevers op om in actie te komen, want als werkgever heb je een grote rol in het oplossen van de huidige problemen. Het kabinet heeft zes concrete punten opgesteld voor werkgevers, die kunnen helpen bij het verkleinen van het arbeidstekort. Dat zijn:

  • Werk anders inrichten
  • Productiviteit door innovatie
  • Betere arbeidsvoorwaarden
  • Werknemers anders werven
  • Samenwerking tussen sectoren
  • In gesprek met deeltijders

Hieronder lichten we punten uit met de maatregelen die je als werkgever kunt nemen.

Richt werk anders in

Er zijn meer vacatures dan werklozen, maar er zitten nog steeds honderdduizenden mensen thuis die met aanpassingen een goede bijdrage kunnen leveren aan het arbeidstekort. Dat kan in de huidige situatie niet omdat vacatures met bepaalde vereisten zijn opgezet. Je moet een bepaalde opleiding hebben, een bepaalde periode werkervaring of er zijn specifieke taken waarbij het niet voor de hand liggend is dat een potentiële werknemer het beheerst.

Werkgevers kunnen vacatures optimaliseren door meer te denken in vaardigheden en minder in certificaten en diploma’s. Dat zorgt ervoor dat er meer potentiële werknemers op je vacature af komen. Wellicht niet wat je in eerste instantie zou verwachten, maar wel een persoon die qua vaardigheden goed in de functie past.

Daarnaast zijn er tegenwoordig ook genoeg mogelijkheden om een leer-werktraject op te zetten. Gaandeweg leert jouw werknemer het vak door een (interne) opleiding. Dit ondersteunt vooral de capaciteit op middellange termijn, maar nog niet direct.

Productiviteit door innovatie

In veel sectoren neemt het aantal technische ontwikkelingen enorm toe. Er zijn steeds meer bedrijfsonderdelen die worden geautomatiseerd en er zijn tegenwoordig genoeg functies die worden opgevangen door robots. Robots en technische ontwikkelingen zijn zeker niet dé oplossing van dit probleem, maar het zorgt wel voor verlichting.

Een bijkomend voordeel is dat de productiviteit verhoogd wordt met hetzelfde personeel. Met oog op de vergrijzing is deze ontwikkeling erg belangrijk voor de toekomst.

Betere arbeidsvoorwaarden

Dit punt draagt vooral veel bij aan eigen personeel. Het is belangrijk om personeel te behouden, want dat kan ook moeilijk zijn in deze tijd. Het bieden van goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden kunnen hierin bijdragen. Denk aan verlof op nemen bij ouderschap, flexibel thuiswerken of extra vrije dagen. Dat trekt ook nieuwe werknemers aan.

Voor huidig personeel kan een hoger loon ook ervoor zorgen om ze aan jouw bedrijf te binden. Daarnaast moet je als werkgever ook rekening houden met de cultuuromslag van tegenwoordig en personeel de mogelijkheid geven om zich te ontwikkelen. Aandacht voor duurzaamheid en respect op de werkvloer wordt ook steeds belangrijker gevonden.

Werknemers anders werven

Dit punt heeft veel kenmerken van punt om werk anders in te richten. Het kabinet roept werkgevers op om mensen te benaderen die langs de arbeidsmarkt staan. Dat kan goed door open hiring. Hierbij zijn er geen sollicitatiegesprekken, maar worden kandidaten in volgorde van de aanmeldingen aangenomen. Deze methode werkt goed voor zowel kandidaten als werkgevers. Je trekt hier ook andere mensen mee aan die niet als werkzoekend zijn geregistreerd.

Hierbij komt ook het punt leer-werktraject weer terug. Zo trek je mensen aan die een carrièreswitch maken of die nog beperkte kennis hebben van het vakgebied. Door vacatures in te richten op vaardigheden in plaats van ervaring of niveau, spreek je een grotere doelgroep aan.

Samenwerking tussen sectoren

Het begrip ‘combinatiebanen’ is nog relatief nieuw, maar het kan voor veel werkgevers en -nemers een uitkomst bieden. Met name in kraptesectoren draagt dit veel bij. In een combinatiebaan worden twee functies gecombineerd. Dit zie je nu al in het onderwijs, bij de kinderopvangsector en in de zorg. In deze sectoren is al bewezen dat het een goede uitkomst is voor de krapte.

Daarnaast kan het medewerkers met een klein contract helpen bij een overgang naar een grotere baan. Zo geeft het ook meer diversiteit en doorgroeimogelijkheden. Wel belangrijk dat de werknemer ook daadwerkelijk de ruimte krijgt om de twee functies te vervullen.

Naast gecombineerde functies is dat ook bij verschillende werkgevers mogelijk, ook wel ‘gedeeld werkgeverschap’. Dit kan op verschillende manieren worden opgepakt. Gedeeld werkgeverschap wordt vaak terug gezien in de vorm van een collegiale in-en uitleen.

In gesprek met deeltijders

Tot slot is een advies om in gesprek te gaan met deeltijders. Hier ligt een grote oplossing voor de arbeidstekorten. Er zijn genoeg deeltijders die meer kunnen en willen werken, goed om hier als werkgever achteraan te gaan. Momenteel lukt het werkgevers vaak niet om parttime werknemers te stimuleren om meer uren te werken. Dat heeft vaak te maken met praktische problemen zoals kinderopvang, culturele problemen of financiële belemmeringen.

Een voorbeeld van een cultureel probleem is dat Nederland inmiddels kampioen is in deeltijd werken, dat is dan ook gedeeltelijk een oorzaak van de financiële belemmering. Het is namelijk vaak zo dat meer werken niet loont. Dat komt doordat de werknemer in een hogere belastingschijf komt of toeslagen verliest.

Het kabinet wil deze problemen aan gaan pakken. Hier wordt al onderzoek naar gedaan. Zo wordt er gekeken naar mogelijkheden voor een voltijdsbonus, hervormingen van het kinderopvangstelsel en de verhoging van het minimumloon.

Het is belangrijk om als werkgever zo veel mogelijk aan de slag te gaan met bovenstaande maatregelen. Zo zorg je ervoor dat de arbeidskrapte binnen jouw bedrijf wordt beperkt!

Heb je vragen waar je het antwoord niet op kan vinden? Wij helpen je graag verder

Loonbureau.nl staat klaar voor werkgevers met vragen. Voor klanten maar ook voor werkgevers die nog geen klant zijn en kennis wil maken met onze medewerkers. Als er kosten aan verbonden zijn dan wordt dit vooraf gemeld, maar veel vragen zijn uit de parate kennis te beantwoorden en vallen bij ons onder service. Maak het je makkelijk en kies voor Loonbureau.nl.

Contact

Oudedijk 59
5409 AB Odiliapeel

Tel: 0413 820 218
info@loonbureau.nl

Werken bij Loonbureau.nl

Door de constante groei van Loonbureau.nl zijn wij regelmatig op zoek naar medewerkers die ons team komen versterken.

Group 2

Waar ben je naar op zoek?

Group 2