fbpx

De Voorjaarsnota van 2023: deze 14 punten moet je weten!

Wat is de Voorjaarsnota precies?

De Voorjaarsnota is een bijwerking van de begroting voor 2023 en een vooruitblik op de begrotingen voor de komende jaren. In de Voorjaarsnota wordt er gekeken of de vooraf opgestelde begroting nog haalbaar is.

Afgelopen jaar is er veel gebeurd, de economie remt af en de rente loopt langzamerhand weer op. Dit komt erop neer dat het kabinet de problemen in ons land niet alleen meer kan oplossen door de portemonnee te trekken. Om deze reden wordt er erg veel bezuinigd. Dit is voor het eerst in jaren dat er op sommige posten weer bezuinigd wordt. Maar er zijn ook extra uitgaven bijgekomen, vandaar dat deze bezuinigingen nodig zijn. Denk aan steun aan Oekraïne en het herstellen van de aardbevingsschade in Groningen. Hierdoor moet het kabinet goede keuzes maken.

De bezuinigingen raken ons op de werkvloer. Zoals het afschaffen van LKV voor ouderen bijvoorbeeld, de uitstel van gratis kinderopvang of het afschaffen van het STAP-budget voor (om)scholing. In dit blog vertellen we de belangrijkste punten die je als werkgever moet weten!

 

LKV voor ouderen wordt afgeschaft

Het loonkostenvoordeel voor oudere werknemers wordt afgeschaft. Eerder schreven we een blog over de berekening van het LKV. Momenteel zijn er 4 groepen die in aanmerking komen voor het LKV, maar de doelgroep oudere werknemers zal per 2026 wegvallen. De reden is dat de doelmatigheid van deze LKV groep écht beperkt is.

 

Afschaffing STAP-regeling

Afgelopen twee jaar maakte het kabinet per persoon €1.000 euro subsidie vrij om scholing te volgen, ook wel het STAP-budget. Het waren twee mooie jaren, maar het wordt vanaf 2024 afgeschaft. De regeling had veel te maken met uitvoeringsproblemen en met name aan het begin kwamen de budgetten ook niet bij de juiste doelgroep terecht. Nu dit stopt, zal het zo’n €300 miljoen euro opleveren.

 

Tijdelijke verhoging werkkostenregeling naar 3%

De vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt in 2023 eenmalig verruimd. Deze zal van 1,92% stijgen naar 3%. In 2024 verandert het weer terug naar het oude percentage van 1,92%. De tijdelijke verhoging in 2023 zorgt voor extra vrije ruimte. Met deze extra vrije ruimte kun je als werkgever jouw werknemers tegemoet komen door bijvoorbeeld een onbelaste toeslag te geven voor de hoge energiekosten.

 

Lager budget voor hervorming van de arbeidsmarkt

Er gaat minder budget naar de hervorming van de arbeidsmarkt. Waar ons laatste blog nog ging over dat we er snel iets van gaan merken, zullen de plannen nu worden afgeremd. Het budget wordt structureel verlaagd voor de bijdrage aan de Rijksbrede dekkingsopgave. Er zal wel incidenteel geld beschikbaar komen tot 2034. Dit word bekostigd vanuit de meevallers bij de kinderopvangregeling, in het volgende punt lees je hier meer over.

 

Uitstel gratis kinderopvang

Er wordt al geruime tijd gesproken voer een nieuw financieringsstelsel voor de kinderopvang, zodat dit gratis wordt voor ouders. De nieuwe regeling zou per 2025 ingaan, maar het wordt nog eens uitgesteld naar 2027. Deze bezuiniging zal zo’n €4,7 miljard opleveren. Daarnaast is er een groot personeelstekort in de kinderopvangsector. De invoering zou praktisch ook niet mogelijk zijn. Wel maakt het kabinet alvast €1,6 miljard euro vrij om naar het nieuwe financieringsstelsel toe te groeien.

 

Kindgebonden budget gaat omhoog

De uitgaven voor de Wet Kindgebonden Budget gaan omhoog. Er zijn meer kinderen onder de 17 dan verwacht. Verder zijn er meer nabetalingen bijgekomen. Dit tekort zal de komende jaren wel veranderen in een overschot.

 

Eenvoudiger vrijstelling OV-abonnement van loonheffing

Momenteel zijn er twee regelingen voor het onbelast verstrekken van OV-abonnementen door werkgevers. Dit wordt vervangen door één vrijstelling. Hierdoor wordt het voor werkgevers eenvoudiger gemaakt.

 

Minder AOW uitgaven

Er zal minder geld worden gereserveerd voor de AOW-uitgaven. Dit komt omdat er in 2022 meer mensen vroegtijdig zijn overleden dan verwacht. Aan de andere kant zijn er ook steeds meer AOW-gerechtigden die samenwonen. Een AOW-uitkering voor een stel is lager dan twee AOW uitkeringen voor ouderen die alleen wonen.

Voor ouderen van Surinaamse herkomst wordt €122 miljoen euro gereserveerd. Zij kwamen vóór de onafhankelijkheid van Suriname naar Nederland. De jaren dat ze in Suriname woonden tellen niet mee voor de AOW, waardoor ze nu een erg kleine AOW-uitkering krijgen. Zij vinden dit een root onrecht, omdat Suriname destijds bij het Koninkrijk der Nederlanden hoorde. Deze maatregel moet hen verlichting geven.

 

Uitgaven ziektewet minder

Verder was er ook een meevaller bij de uitgaven voor de ziektewet. Dus de begroting is naar beneden bijgesteld. Dit komt door minder ‘eindedienstverbanders’ en zieke werklozen. In 2022 is minder gebruik gemaakt van de ZW dan eerder verwacht. Maar er is wel een tegenvaller; de gemiddelde uitkering stijgt licht en de werkzame beroepsbevolking is toegenomen.

 

Meevaller toeslagenwet (WW en WIA)

Er is een meevaller op de toeslagenwet, wegens een latere uitkeringshoogte dan verwacht. Daarnaast waren er lagere volumes bij de WW en WIA.

De uitstroom van WIA-uitkeringen daalt en de instroom van de IVA neemt af. Voornamelijk door een administratieve meevaller, maar ook door in mindere instroom na de coronacrisis.

 

Wettelijke verlofregelingen vaker toegepast

Afgelopen jaar is er meer gebruik gemaakt van de wettelijke verlofregelingen. Hierbij gaat het om de Wet Arbeid en Zorg (WAZO), Zelfstandige en Zwanger (ZEZ) en Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG). De geboorteprognose is lager dan voorheen, wat resulteert in de meevallers in de eerste jaren, later zullen er wel meer tegenvallers zijn.

 

Betaald ouderschapsverlof

Sinds augustus 2022 is de Wet Betaald Ouderschapsverlof (WBO) van kracht. Deze is minder gebruikt dan vooraf de verwachting was. Het valt ook op dat deze voornamelijk wordt gebruikt door mensen met een hoger inkomen.

 

Sociaal medisch beoordelen bij ziekte wordt makkelijker

Het UWV krijgt veel keuring-aanvragen, waardoor het moeilijk is om deze op tijd af te handelen. Om deze reden worden er maatregelen genomen om de mismatch bij Sociaal-medisch beoordelen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid te verminderen. Deze tijdelijke maatregel om voorschotten niet terug te vorderen, wordt met een jaar verlengd. Tot eind 2024 dus.

Daarnaast wil het kabinet de tijdelijke maatregel verlengen voor de vereenvoudigde claimbeoordeling voor 60-plussers. Verder wordt ‘beoordelen op verdiensten’ op korte termijn nader uitgewerkt en ingevoerd. Dit is een tijdelijke maatregel, die ervoor zorgt dat er tijdelijk meer en hogere WIA-uitkeringen worden verstrekt.

 

Pensioen in een keer opnemen wordt uitgesteld

Er komt een regeling aan waarin gepensioneerden in één keer een deel van hun pensioen kunnen opnemen. Deze regeling is met een half jaar uitgesteld. Op zijn vroegst wordt dit op 1 januari 2024 ingevoerd.

 

Loonbureau.nl houdt je op de hoogte

In ons blog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen! Heb je nog vragen over bovenstaande punten? Neem dan contact met ons op.

Heb je vragen waar je het antwoord niet op kan vinden? Wij helpen je graag verder

Loonbureau.nl staat klaar voor werkgevers met vragen. Voor klanten maar ook voor werkgevers die nog geen klant zijn en kennis wil maken met onze medewerkers. Als er kosten aan verbonden zijn dan wordt dit vooraf gemeld, maar veel vragen zijn uit de parate kennis te beantwoorden en vallen bij ons onder service. Maak het je makkelijk en kies voor Loonbureau.nl.

Contact

Oudedijk 59
5409 AB Odiliapeel

Tel: 0413 820 218
info@loonbureau.nl

Werken bij Loonbureau.nl

Door de constante groei van Loonbureau.nl zijn wij regelmatig op zoek naar medewerkers die ons team komen versterken.

Group 2

Waar ben je naar op zoek?