fbpx

De hervorming van de arbeidsmarkt komt steeds dichterbij…

Dit betekent het voor jouw bedrijf

 

Het kabinet is druk bezig met het toekomstbestendig maken van de arbeidsmarkt. Samen met vakbonden en werkgeversorganisaties zijn ze in gesprek over de nieuwe invulling van de arbeidsmarkt. Er komt een pakket maatregelen aan dat ervoor zorgt dat werknemers een sterkere positie krijgen waarin ze meer zekerheid hebben over werktijden en inkomen. Het nulurencontract verdwijnt en het vaste contract moet de nieuwe standaard worden.

Aan de andere kant zal het werkgeverschap ook aantrekkelijker worden gemaakt. Dat wordt gedaan door meer zekerheid te bieden voor als werknemers langdurig ziek zijn, of als er zich een crisis voordoet.

Tegelijkertijd worden ZZP’ers verplicht om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Bij hen zullen tarieven dan omhoog moeten, waardoor de prijsconcurrentie wordt verminderd vergeleken werknemers.

Minister van Gennip heeft een pakket met maatregelen voor de arbeidsmarkt naar de tweede kamer gestuurd. Dit pakket wordt nog verder uitgewerkt en zal in 2024 aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

 

De oorzaak van de hervorming

Al langer gaan er berichten rond dat de huidige arbeidsmarkt niet meer zou aansluiten op deze tijd en dat het niet toekomstbestendig is. Er ontstaan zorgen over de werking van de arbeidsmarkt. Deze zorgen komen voornamelijk voort uit mensen die werken op basis van onzekere flexcontracten of een karig bestaan hebben als ZZP’er. Werkgevers willen juist wendbaarder zijn om in te kunnen spelen op de veranderingen van de markt.

Het kabinet heeft nu samen met vakbonden en werkgeversorganisaties afspraken gemaakt over een samenhangend maatregelenpakket. Dit pakket zal voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt zorgen. Met de maatregelen moet de arbeidsmarkt beter in evenwicht zijn met behoud van onderlinge solidariteit. Het Levenlang leren-beleid is ook een gevolg van deze gesprekken. Deze maatregelen zijn ook al eerder aangekondigd in de uitzendbranche door de invoering van de verplichte certificering van uitzendbureaus per 2025.

 

Hoofdlijnen van het plan

Er zijn 6 hoofdlijnen in het plan. Aan de hand daarvan gaan ze de arbeidsmarkt beter vormgeven zodat het toekomstbestendig is. Dit zijn de hoofdlijnen:

  • De arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer wordt gevormd op basis van de aard en inrichting van het werk en de persoonlijke voorkeuren.
  • Kleinere ondernemingen krijgen minder verplichtingen voor langdurig zieken, waardoor het risico minder wordt.
  • Werknemers met flexibele contracten krijgen meer zekerheid.
  • schijnzelfstandigheid wordt verminderd door strengere regels.
  • bedrijven kunnen bij een crisis of andere calamiteiten hun werknemers aan zich blijven binden.
  • Het leven lang ontwikkelen en van-werk-naar-werk wordt gestimuleerd.

 

Vast contract als uitgangspunt

Een vast contract wordt het uitganspunt bij structureel werk. Werkenden die momenteel een oproepcontract hebben zullen in plaats van dat contract een vast basiscontract krijgen voor het aantal uren waarvoor ze minimaal worden ingeroosterd. Werknemers weten op die manier waar ze aan toe zijn en hebben een stabielere basis.

Nulurencotracten mogen niet meer worden afgesloten. Uitzendkrachten moeten ook sneller een contract krijgen met meer zekerheid. De regels voor tijdelijke contracten worden strenger zodat tijdelijk werk ook echt met een tijdelijke intentie wordt ingezet en dat uitzendkrachten geen tijdelijk contract krijgen op een vaste baan.

 

Vijf jaar wachttijd bij ketenregeling

Er wordt een einde gemaakt aan draaideurconstructies. Bij de draaideurconstructie gaan vaste werknemers van tijdelijk contract naar tijdelijk contract. Dit wordt u voorkomen door een wachttijd van vijf jaar in te zetten. Dat wil zeggen dat je als werkgever na drie tijdelijke contracten vijf jaar moet wachten totdat je weer een tijdelijk contract kunt geven. Voorheen was dit 6 maanden.

 

verplichte AOV voor zelfstandigen

Zelfstandigen moeten zichzelf verplicht verzekeren voor arbeidsongeschiktheid. Op deze manier krijgt de zelfstandige een vangnet als ze arbeidsongeschikt zijn. Dit zal ook schijnzelfstandigheid tegengaan. De verzekering wordt verplicht op voorwaarde dat het betaalbaar blijft.

 

Meer zekerheid voor kleine werkgevers bij zieke medewerkers

Veel kleine werkgevers komen in de problemen als een werknemer langdurig ziek is en zitten in zo’n situatie vaak lang in onzekerheid. Het komt vaker voor at het niet mogelijk is om tijdig een vervanger aan te nemen. In de hervorming van de arbeidsmarkt wordt er ook meer aandacht aan dit soort situaties besteed. Kleine werkgevers moeten na één jaar ziekte van een werknemer meer duidelijkheid krijgen of ze een medewerker kunnen laten vervangen of niet. Dit valt onder nieuwe regels voor ziekteverzuim en re-integratie.

 

Betere hulp bij een crisis

We hebben in de afgelopen jaren met corona wel gezien dat het veel schade heeft opgeleverd. Veel werkgevers werden getroffen door calamiteiten of een crisis waar vooraf geen rekening mee kon worden gehouden en dus buiten het ondernemersrisico valt. Voor dit soort uitzonderlijke tegenvallers komt er nu een Crisisregeling personeelsbehoud. In een periode van max. 6 maanden kunnen werknemers tijdelijk op een andere afdeling aan het werk binnen jouw bedrijf of tijdelijk minder werken, zonder in te leveren op de ww-rechten. Op die manier heeft de werknemer baan en inkomen behoud en krijg je als werkgever de mogelijkheid om de crisisperiode te overbruggen.

 

Lagere ww-premies voor werkgevers

Voor jou als werkgever worden de ww-premies lager. Zo worden de kosten in de ww-premie voor overwerk beperkt bij grote vaste contracten. Het vaste basiscontract, de vervanger van het nulurencontract, zal onder de lage ww-premie gaan vallen. Voor werkgevers dus lagere lasten!

 

Blijf op de hoogte!

Aan de hervorming van de arbeidsmarkt zitten voor jou als werkgever dus verschillende voordelen aan, maar wij zien ook nadelen met grote gevolgen. De overheid gaat flexibel werk moeilijker maken en wil dat werknemers een sterkere positie krijgen. Meerdere branches zullen fors geraakt worden door deze beperkingen. Denk hierbij aan de Horeca die toch al een zware tijd achter de rug heeft net als bedrijven in de recreatie en evenementenbranche. Maar ook bedrijven met seizoenswerk en alle bedrijven met pieken in hun werkzaamheden zullen hieronder gaan leiden. Het weghalen van bijna alle flexibiliteit op arbeidsuren zal ook gevolgen hebben voor de dienstverlening aan de consument. De tijd dat de horeca ondernemer zijn terras opengooit bij een onverwacht zonnetje zal verdwijnen als meeruren worden afgestraft.

Op papier zal er voor kleinere werkgevers een en ander verbeteren, voornamelijk op het gebied van vaste ww-lasten en onvoorziene crisissen.

In de loop van de tijd zal er meer duidelijk worden over de inrichting van de wetten en regels. Loonbureau.nl houdt je op de hoogte!

Heb je vragen waar je het antwoord niet op kan vinden? Wij helpen je graag verder

Loonbureau.nl staat klaar voor werkgevers met vragen. Voor klanten maar ook voor werkgevers die nog geen klant zijn en kennis wil maken met onze medewerkers. Als er kosten aan verbonden zijn dan wordt dit vooraf gemeld, maar veel vragen zijn uit de parate kennis te beantwoorden en vallen bij ons onder service. Maak het je makkelijk en kies voor Loonbureau.nl.

Contact

Oudedijk 59
5409 AB Odiliapeel

Tel: 0413 820 218
info@loonbureau.nl

Werken bij Loonbureau.nl

Door de constante groei van Loonbureau.nl zijn wij regelmatig op zoek naar medewerkers die ons team komen versterken.

Group 2

Waar ben je naar op zoek?