fbpx

De gewijzigde CAO voor uitzendkrachten: dit zijn de veranderingen

Vakbonden en de uitzendbranche hebben ongeveer een jaar onderhandelingen gevoerd met betrekking tot de cao van uitzendkrachten. De onderhandelingen zijn eindelijk tot een resultaat gekomen; uitzendkrachten hebben een gewijzigde cao per 1 januari 2022. Deze cao zorgt voor meer zekerheid bij werknemers. Hier lees je wat het voor jou als werkgever betekent.

Als werkgever mogen tijdelijke uitzendcontracten nog maar één jaar duren (voorheen was dit 78 weken). Daarnaast mogen werkgevers nog maar voor drie jaar een tijd met een tijdelijk contract werken, in plaats van vier jaar. Dat wil zeggen dat uitzendkrachten na drie jaar een vast contract zouden moeten krijgen. Voor uitzendkrachten zorgt dat voor meer zekerheid, aan de werkgeverskant brengt het veel veranderingen met zich mee. Met deze gewijzigde cao moet het loongat tussen uitzendkrachten en vast personeel verkleind worden, daar moet veel voor worden gedaan.  

De pensioensopbouw wordt ook in die regel opgenomen, hierin zouden er ook minder verschillen moeten zijn tussen vaste krachten en uitgezonden medewerkers. Om deze reden is er met ingang van 2022 een geheel nieuwe pensioenberekening ingevoerd door STIPP.  

Ongeveer een jaar geleden zijn de onderhandelingen begonnen om uitzendkrachten een sterkere positie te geven. Deze onderhandelingen zijn erg moeizaam verlopen. In belang voor de uitzendbranche hebben vier partijen hun krachten gebundeld: FNV, CNV Vakmensen, DE Unie en brancheorganisatie ABU. Samen creëerden zij een breed draagvlak wat uiteindelijk voor verandering heeft gezorgd. De gewijzigde cao is per 1 januari 2022 van kracht. 

Gelijkwaardigheid

De cao moet voor meer gelijkwaardigheid zorgen tussen uitzendkrachten en vaste krachten van de inlener. Dat betekent voor jou als werkgever dat de verschillen tussen het loon en overige arbeidsvoorwaarden kleiner moeten worden. Er hebben altijd grote verschillen gezeten tussen deze partijen, maar door de gewijzigde cao worden deze verschillen verminderd. In de gewijzigde cao zijn zaken als maximale duur van een uitzendcontract, maximale verlenging van uitzendcontracten en pensioenberekeningen al veranderd.   

In het volgende meerjarige cao worden meer stappen gezet om de gelijkwaardigheid tussen vaste krachten en uitgezonden medewerkers te realiseren. Dit is dus nog niet meegenomen in de vernieuwde cao van januari 2022.  

Eerder in vaste dienst

Door de gewijzigde cao zal er meer werkzekerheid komen voor uitzenders. Jij moet als werkgever eerder het besluit maken of je een uitzendkracht vast in dienst wil nemen. Uitvoerend wordt eerste fase van het uitzenden, fase A wordt beperkt naar maximaal 52 gewerkte weken. Dit is echter wel zonder de doorbetaalde vakanties. In de volgende cao worden deze vakantieweken waarschijnlijk ook nog inbegrepen.  

De tijd dat een uitgezonden werknemer een contract voor bepaalde tijd mag krijgen wordt ook verkort. In plaats van vier jaar wordt dat nu drie jaar. Voor werkgevers betekent dat de periode naar een vast dienstverband van de uitgezonden medewerker wordt verkort. In de volgende cao, in 2023, is het streven dat deze periode nog verder wordt verkort. Dan zou er een maximum moeten gelden van twee jaar tijd.   

Veel verbetering voor arbeidsmigranten 

Bij de onderhandelingen is ook gekeken naar de positie van arbeidsmigranten. Hierbij zijn de aanbevelingen afkomstig van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten, onder leiding van Emile Roemer.  

De eerste verbetering is inkomensgarantie. Arbeidsmigranten krijgen een garantie ter hoogte van het wettelijke minimumloon voor de eerste twee maanden bij een uitzendwerkgever. Dat wil zeggen dat je als werkgever de eerste twee maanden minimaal het wettelijke minimumloon moet aanhouden.  

Een andere verandering is de huisvesting van arbeidsmigranten. Als je een uitgezonden arbeidsmigrant ontslaat, hoeven zij niet per direct uit hun huisvesting te vertrekken. Zij krijgen tot vier weken de tijd na het einde van de uitzendovereenkomst de tijd om in de huisvesting te blijven.  

De gewijzigde cao is 1 januari 2022 ingevoerd. Afgelopen december heeft gediend als overgangsperiode, zodat uitzenders ervoor konden zorgen dat ze vanaf 1 januari volgens de gewijzigde cao kunnen werken. Wij zijn altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen betreft loonadministratie. We zorgen graag voor een oplossing voor jouw onderneming. Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen? 

Heb je vragen waar je het antwoord niet op kan vinden? Wij helpen je graag verder

Loonbureau.nl staat klaar voor werkgevers met vragen. Voor klanten maar ook voor werkgevers die nog geen klant zijn en kennis wil maken met onze medewerkers. Als er kosten aan verbonden zijn dan wordt dit vooraf gemeld, maar veel vragen zijn uit de parate kennis te beantwoorden en vallen bij ons onder service. Maak het je makkelijk en kies voor Loonbureau.nl.

Contact

Oudedijk 59
5409 AB Odiliapeel

Tel: 0413 820 218
info@loonbureau.nl

Werken bij Loonbureau.nl

Door de constante groei van Loonbureau.nl zijn wij regelmatig op zoek naar medewerkers die ons team komen versterken.

Group 2

Waar ben je naar op zoek?

Group 2