fbpx

CAO Taxivervoer

CAO Taxivervoer – loonsverhoging 1,5%

De CAO-lonen voor rijdend én niet-rijdend personeel wordt verhoogd met 1,5% met ingang van 1 januari 2021. Deze loonsverhoging is geldig op salarisschalen en feitelijke lonen.

Tredeverhoging

Bij normale uitvoering van werkzaamheden maakt de werknemer op 1 januari van het kalenderjaar aanspraak op een tredeverhoging die gelijk is aan één loontrede van de loonschaal waarin de werknemer is ingedeeld, tot het maximum van die loonschaal is bereikt. Is een werknemer tussen twee tredes ingeschaald en heeft deze recht op een tredeverhoging? Dan wordt deze werknemer ingedeeld in de naast hogere trede.

Algemeenverbindendverklaring CAO Taxivervoer

Op 5 januari heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de AVV afgegeven voor de CAO Taxivervoer. Dit betekent dat de verplichting geldt voor alle bedrijven binnen deze branche, niet alleen wanneer u lid bent van de brancheorganisatie Taxivervoer Nederland. Wanneer valt u binnen deze branche?

  • Alle ondernemingen, werkgevers en werknemers van elke in Nederland gevestigde organisatie:
    • tegen betaling vervoer van personen verricht, met een personenauto en een vergunning op grond van de Wet Personenvervoer 2000.
    • tegen betaling vervoer van personen verricht, met een personenauto, over de weg of over andere dan voor het openbaar verkeer openstaande wegen.
  • Alle ondernemingen, werkgevers en werknemers van elke in Nederland gevestigde arbeidsorganisatie die arbeidskrachten ter beschikking stelt:
    • tegen betaling vervoer van personen verricht, met een personenauto en een vergunning op grond van de Wet Personenvervoer 2000.
    • tegen betaling vervoer van personen verricht, met een personenauto, over de weg of over andere dan voor het openbaar verkeer openstaande wegen.

Hoe verwerkt loonbureau.nl de CAO bij haar loonadministratie?

Allereerst is het belangrijk dat u op de hoogte bent van eventuele veranderingen in de CAO. Per mail stellen we u op de hoogte van wijzigingen in de CAO. U kan dan zelf bepalen of dat deze wijzigingen ook van toepassing zijn op uw onderneming. Wanneer u aan ons doorgeeft dat dit van toepassing is op uw organisatie, voeren wij dit door in uw loonadministratie.

Voorbeeld: De CAO Taxivervoer heeft een loonsverhoging van 1,5%. Iedereen binnen deze CAO ontvangt een e-mail met daarin de CAO wijziging. Wij voeren de loonsverhoging pas toe zodra onze klanten dat aangeven, ongeacht of dat dit een verplichting verhoging is of niet. Nadat wij een bevestiging hebben ontvangen, worden de loonsverhogingen toegepast op alle werknemers binnen de CAO Taxivervoer van de desbetreffende organisatie.

 

Heb je vragen waar je het antwoord niet op kan vinden? Wij helpen je graag verder

Loonbureau.nl staat klaar voor werkgevers met vragen. Voor klanten maar ook voor werkgevers die nog geen klant zijn en kennis wil maken met onze medewerkers. Als er kosten aan verbonden zijn dan wordt dit vooraf gemeld, maar veel vragen zijn uit de parate kennis te beantwoorden en vallen bij ons onder service. Maak het je makkelijk en kies voor Loonbureau.nl.

Contact

Oudedijk 59
5409 AB Odiliapeel

Tel: 0413 820 218
info@loonbureau.nl

Werken bij Loonbureau.nl

Door de constante groei van Loonbureau.nl zijn wij regelmatig op zoek naar medewerkers die ons team komen versterken.

Group 2

Waar ben je naar op zoek?