fbpx

Bij welk pensioenfonds hoor ik? Deze tool helpt je verder!

Als (startende) ondernemer met personeel ben je in sommige bedrijfstakken verplicht om een pensioenpremie af te dragen voor werknemers. Het kan zijn dat je als werkgever hier niet van op de hoogte bent. De meeste bedrijven waarbij dit van toepassing is, vallen onder een specifieke cao.

Werkgevers die niet op de hoogte zijn, wachten vaak te lang met het aansluiten bij een pensioenfonds. Dat kan enorm grote nadelen met zich meenemen, zo kan het pensioenfonds een hoge navordering sturen. Dit gebeurt ook weleens als een bedrijf van activiteit wisselt, of andere bv opricht. Er wordt dan geen rekening gehouden met een mogelijk andere pensioenplicht. Om te achterhalen bij welk pensioenfonds je moet aansluiten, is nu een gratis tool ontwikkeld die jou vertelt waar je aan kunt sluiten.

 

Voorkom onnodige kosten

Deze gratis tool is te vinden op “bij welk pensioenfonds hoor ik“. De tool is ontwikkeld door de werkgeversvereniging AWVN en de Pensioenfederatie. Je kunt hier als werkgever eenvoudig checken welk pensioenfonds aansluit op jouw activiteiten, door je SBI-code, sectorcode of hoofdactiviteit van je onderneming in te vullen. Vervolgens kun je contact opnemen met het pensioenfonds en vragen of er sprake is van een verplichte regeling of vrijwillige regeling.

De tool staat ook op de websites van de KVK, vakbonden en werkgeversorganisaties.

In veel sectoren zijn cao afspraken gemaakt over een verplichte pensioenregeling en de uitvoering daarvan die vaak bij pensioenfondsen ligt. Op die manier kunnen werknemers automatisch aanvullend pensioen opbouwen. Dit is erg belangrijk voor de inkomensvoorziening van later, aangezien de Algemene Ouderdomswet (AOW) vaak niet genoeg is om van rond te komen. Het opbouwen van pensioen wordt steeds belangrijker en mogelijk verplicht in de toekomst. Momenteel ligt er een voorstel voor een nieuw stelsel bij de eerste kamer, ook wel Wet toekomst pensioenen.

Flinke navordering

Als beginnend werkgever kan het zijn dat je nog niet op de hoogte bent van deze regelingen. Daarom is het erg belangrijk om te weten of het verplicht is om je aan te sluiten bij een pensioenfonds. Mocht je te lang wachten met aansluiten of als je je niet tijdig meldt, dan kan dit flinke navorderingen hebben als gevolg. De tool is ontwikkeld om dit soort problemen te voorkomen.

 

Let op bij veranderingen

Het kan zijn dat jij je bedrijfsactiviteiten verandert, of een nieuwe bv aanmaakt voor een aftakking van je bedrijf. Ook dan is deze tool van toepassing, het kan namelijk zijn dat je in een andere sector valt waardoor de pensioenregeling anders wordt. De feitelijke werkzaamheden worden voor de sectorindeling aangehouden. Als je de tool invult, krijg je een indicatie of en zo ja, bij welk bedrijfstak- of beroepenfonds je kunt aansluiten.

Let dus goed op bij veranderingen, dat je opnieuw onderzoek doet naar het pensioenfonds. Het kan namelijk zijn dat door andere taken een andere branche wordt gekoppeld. Hierdoor kan het zijn dat een andere pensioenregeling van toepassing is. Zorg ervoor dat je voor de verandering weet wat het voor de pensioenregeling inhoudt.

 

Wat als er meerdere keuzes zijn?

De tool geeft een indicatie of er voor jouw bedrijf een verplichte pensioensregeling geldt. Dit zegt nog niks over hoe je het moet toepassen met een verplichte cao.

Het is vaak zo als een pensioenfonds verplicht is, dat er ook een bijpassende cao geldt. Uiteindelijk oordeelt het pensioenfonds of de aansluiting verplicht is voor jouw organisatie.

Het kan zijn dat er meerdere verplichte pensioenfondsen valt, in dat geval geeft de tool géén uitsluitsel onder welke je precies valt. Dit kan gebeuren als je in een sector zit waarvan de werkingssferen met elkaar overlappen. als dit van toepassing is, kun je advies vragen aan de sectorvertegenwoordiging of een pensioenadviseur van AWVN. Je kunt ook met je vragen bij loonbureau.nl terecht!

Hulp van loonbureau.nl

Loonbureau helpt je graag verder bij het maken van een keuze. Je kunt er ook voor kiezen om een uitgebreid werkingssfeer onderzoek uit te laten voeren door ons. Dit is een uitgebreid onderzoek waaruit blijft of jouw onderneming werkelijk onder de werkingssfeer van het pensioenfonds valt. Dit is goed toepasbaar bij overlappende branches waarbij het niet duidelijk is of er een pensioenverplichting is.

Verder kunnen wij ook adviseren op basis van verplichtstelling. In dit advies wordt er goed gekeken naar bepaalde wijzigingen in de bedrijfsstructuur, waardoor er een gunstigere verplichtstelling kan worden bereikt. Hier kan bijvoorbeeld een advies uitkomen om je BV op te splitsen, om op die manier te voorkomen dat alles onder een duurdere cao of pensioen valt. Het komt ook wel eens voor dat we een andere pensioenregeling adviseren.

Meer weten? Neem dan contact met ons op!

Heb je vragen waar je het antwoord niet op kan vinden? Wij helpen je graag verder

Loonbureau.nl staat klaar voor werkgevers met vragen. Voor klanten maar ook voor werkgevers die nog geen klant zijn en kennis wil maken met onze medewerkers. Als er kosten aan verbonden zijn dan wordt dit vooraf gemeld, maar veel vragen zijn uit de parate kennis te beantwoorden en vallen bij ons onder service. Maak het je makkelijk en kies voor Loonbureau.nl.

Contact

Oudedijk 59
5409 AB Odiliapeel

Tel: 0413 820 218
info@loonbureau.nl

Werken bij Loonbureau.nl

Door de constante groei van Loonbureau.nl zijn wij regelmatig op zoek naar medewerkers die ons team komen versterken.

Group 2

Waar ben je naar op zoek?