fbpx

Alles wat je moet weten over transitievergoedingen

Als je een contract niet verlengt of een werknemer ontslaat, heeft de werknemer in veel gevallen recht op een transitievergoeding. In dit blog gaan we verder in op de regels en de hoogte van transitievergoedingen.

 

Wat is een transitievergoeding?

Een transitievergoeding is een vergoeding die een werknemer krijgt nadat het dienstverband op initiatief van de werkgever is beëindigd. Met de vergoeding kan de werknemer zich bijvoorbeeld omscholen, een andere baan nemen of een eigen bedrijf beginnen. Sinds januari 2020 is het verplicht een transitievergoeding te betalen bij het ontslag van een werknemer.

De maximale transitievergoeding verandert elk jaar en staat in 2024 op € 94.000,- bruto. Werknemers die meer dan dit bedrag per jaar verdienen, vormen een uitzondering op deze regel. Dan geldt een maximum van één keer het jaarsalaris.

De transitievergoeding wordt berekend op basis van het aantal jaren dat de werknemer in dienst is geweest. Vanaf de eerste dag van ingang van de arbeidsovereenkomst, heeft een werknemer recht op een transitievergoeding, zelfs als hij of zij in de proeftijd wordt ontslagen.

 

Berekening van de transitievergoeding

De berekening van de transitievergoeding hangt af van het maandsalaris van de werknemer en de duur van het dienstverband. Hier is hoe je deze vergoeding stap voor stap berekent:

 1. Basisberekening voor volledige dienstjaren: Voor elk volledig jaar dat de werknemer in dienst is geweest, krijgt hij of zij 1/3 van het maandsalaris. De berekening start vanaf de eerste werkdag.
 2. Berekening voor gedeeltelijke dienstjaren: Als de arbeidsovereenkomst minder dan een jaar heeft geduurd, of er zijn extra maanden naast de volledige jaren, gebruik je de volgende formule: (bruto salaris ontvangen over resterende deel van de arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x (1/3e van het bruto maandsalaris / 12). Deze formule gebruik je ook voor het berekenen van de vergoeding als de arbeidsovereenkomst korter dan een jaar heeft geduurd.
 3. Neem variabel loon mee: Naast het bruto maandsalaris moet je ook alle aanvullende bonussen en vergoedingen meenemen in de berekening. Denk bijvoorbeeld aan de vakantietoeslag, bonussen, eindejaarsuitkering of speciale toeslagen/ overuren.

Door deze stappen te volgen, zorg je ervoor dat de transitievergoeding correct wordt berekend. Heb je hulp nodig bij de berekening? De overheid heeft een speciale rekentool ontwikkeld die ook extra bonussen en toeslagen meerekent bij het berekenen van de transitievergoeding.

 

Houd rekening met cao afspraken!

Het kan zijn dat je met speciale regels te maken hebt die in de cao staan. Zo kan het zijn dat een ontslagen werknemer een vervangende voorziening moet krijgen in plaats van een transitievergoeding. Dit is alleen van toepassing bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen.

Deze vervangende voorziening hoeft niet gelijkwaardig te zijn aan de wettelijke transitievergoeding, maar deze moet wel bestaan uit maatregelen om te voorkomen dat de werknemer werkeloos blijft. Dit kan in de vorm van een financiële vergoeding zijn, of een combinatie van beide.

 

Scholingkosten zijn aftrekbaar

Het kan zijn dat je voor de medewerker extra kosten maakt, voor bijvoorbeeld outplacement of scholing. Deze kosten zijn aftrekbaar van de transitievergoeding. Daarnaast kun je ook de kosten die je hebt door een langere opzegtermijn waarin de werknemer vrijgesteld is van werk in mindering brengen van de transitievergoeding. De kosten moeten wel altijd in overleg met de medewerker zijn gemaakt.

Als je tijdens de arbeidsovereenkomst kosten hebt gemaakt om de inzetbaarheid binnen of buiten de organisatie te bevorderen, kun je deze kosten ook van de transitievergoeding afhalen in overleg met de medewerker.

De inzetbaarheidskosten die gericht zijn op de functie bij de andere werkgever of eigen onderneming van jou als werkgever kun je in mindering brengen op de transitievergoeding.

 

Hoe werkt de betaling van de transitievergoeding?

De betaling van de transitievergoeding doe je in één keer. Als je niet in één keer de transitievergoeding kunt betalen omdat het de bedrijfsvoering schaadt, mag je de vergoeding ook in termijnen betalen. Dit mag verspreid worden over maximaal 6 maanden.

Als je de transitievergoeding in termijnen betaalt, ben je wel wettelijke rente verschuldigd vanaf 1 maand na het einde van het contract. De rente wordt gerekend over het niet uitgekeerde deel van de transitievergoeding.

 

Wanneer is transitievergoeding niet van toepassing?

Je hoeft niet altijd een transitievergoeding te betalen. Er zijn enkele uitzonderingen:

 • Als de werknemer nalatig was of ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. In dit geval kan de kantonrechter de transitievergoeding alsnog geheel of een deel ervan toekennen aan de werknemer, naar maatstaven van redelijkheid.
 • Bij ontslag van een werknemer onder de 18 jaar, die niet meer dan 12 uur per week werkte.
 • Je bent geen transitievergoeding verschuldigd aan medewerkers die je na de AOW-gerechtigde leeftijd ontslaat (of andere pensioengerechtigde leeftijd).
 • Als je als werkgever failliet bent en uitstel van betaling of schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing zijn.
 • Zoals in een eerdere alinea benoemd, als er specifieke regels in de cao zijn over ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. In deze gevallen is een vervangende voorziening van toepassing.
 • Je hoeft geen transitievergoeding te betalen als de werknemer een volgend tijdelijk contract is aangegaan, vóór het eindigen van de huidige overeenkomst. Hierbij is het een voorwaarde dat het nieuwe contract na maximaal 6 maanden ingaat na het eindigen van het vorige contract (en tussentijds kan worden opgezegd).
 • De transitievergoeding is niet van toepassing als je de werknemer een gelijkwaardig contract aanbiedt voordat het tijdelijk contract afloopt.
 • Een transitievergoeding is niet van toepassing als je de werknemer aanbiedt om het contract tijdelijk te verlengen voordat het afloopt. Het maakt niet uit of het aanbod wordt geaccepteerd.

 

Transitievergoeding laten berekenen?

Bij Loonbureau.nl kunnen we op nacalculatie de transitievergoeding berekenen, aangepast op jouw situatie. Daarnaast kun je natuurlijk ook bij ons terecht voor aanvullende vragen. Neem contact met ons op!

 

Heb je vragen waar je het antwoord niet op kan vinden? Wij helpen je graag verder

Loonbureau.nl staat klaar voor werkgevers met vragen. Voor klanten maar ook voor werkgevers die nog geen klant zijn en kennis wil maken met onze medewerkers. Als er kosten aan verbonden zijn dan wordt dit vooraf gemeld, maar veel vragen zijn uit de parate kennis te beantwoorden en vallen bij ons onder service. Maak het je makkelijk en kies voor Loonbureau.nl.

Contact

Oudedijk 59
5409 AB Odiliapeel

Tel: 0413 820 218
info@loonbureau.nl

Werken bij Loonbureau.nl

Door de constante groei van Loonbureau.nl zijn wij regelmatig op zoek naar medewerkers die ons team komen versterken.

Group 2

Waar ben je naar op zoek?