fbpx

Transitievergoeding

Begrip

Situatie vanaf 2020

De transitievergoeding voor werknemers die geen contractverlening ontvangen wordt met ingang van 2020 al vanaf de eerste werkdag berekend. Dit was vóór 2020 pas na twee jaar. De vergoeding is wel lager maar gaat ook over de tijd voor 2020 berekend worden.

De berekening van de transitievergoeding gaat als volgt:

 • 1/3 maandsalaris per heel dienstjaar vanaf de eerste werkdag.
 • De transitievergoeding over het resterende deel van de arbeidsovereenkomst wordt berekend volgens de formule: (bruto salaris ontvangen over resterende deel arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris /12).
  Deze formule wordt ook gebruikt voor het berekenen van de transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst korter dan een jaar heeft geduurd.

Rekenhulptransitievergoeding

In een cao kan worden vastgelegd dat een ontslagen werknemer een vervangende voorziening krijgt in plaats van een transitievergoeding. Vanaf 1 januari 2020 kan dit alleen nog maar bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Ook hoeft de vervangende voorziening niet meer gelijkwaardig te zijn aan de wettelijke transitievergoeding. Wel moet de voorziening bestaan uit maatregelen om werkloosheid te voorkomen of in duur te beperken. Of uit een redelijke financiële vergoeding. Een combinatie van beide kan ook.

Transitiekosten en inzetbaarheidskosten kunnen onder voorwaarden in mindering gebracht worden op de transitievergoeding.
Voorwaarden voor het in mindering brengen van transitie- en inzetbaarheidskosten.

Uitzonderingen op transitievergoeding
Op het recht op de transitievergoeding bestaat een aantal uitzonderingen:

 • Het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. (De kantonrechter kan de transitievergoeding geheel of gedeeltelijk aan de werknemer toekennen, als het niet toekennen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is)
 • De werknemer bij ontslag nog geen 18 jaar en gemiddeld niet meer dan 12 uur per week heeft gewerkt.
 • De werknemer bij ontslag de AOW-leeftijd of andere pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.
 • De werkgever is failliet, heeft uitstel van betaling of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen is van toepassing op de werkgever.
 • In de cao is een voorziening voor een transitievergoeding opgenomen bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen.
 • Als de werknemer een volgend tijdelijk contract is aangegaan vóór het (van rechtswege) eindigen van een tijdelijk contract. Voorwaarde daarbij is dat het nieuwe contract na maximaal 6 maanden ingaat na het eindigen van het vorige contract (en tussentijds kan worden opgezegd).
 • Als de werkgever de werknemer een gelijkwaardig contract aanbiedt voordat het tijdelijk contract afloopt.
 • Als de werkgever de werknemer aanbiedt het tijdelijk contract te verlengen, voordat dat contract afloopt. Het maakt niet uit of u het aanbod accepteert.

Desgewenst kan Loonbureau.nl de transitievergoeding voor je berekenen op basis van nacalculatie.

Situatie vóór 2020

Een transitievergoeding wordt berekend over hele periodes van 6 maanden van de arbeidsovereenkomst. De vergoeding is maximaal €81.000,- of maximaal 1 bruto jaarsalaris.

Hoofdregel berekening dienstjaren
De hoofdregel is 1/6 maandsalaris per elk half dienstjaar in de eerste 10 jaar van de arbeidsovereenkomst. En 1/4 maandsalaris per half dienstjaar dat men langer dan 10 jaar in dienst is geweest.

Berekening dienstjaren 50-plussers
Is de werknemer bij ontslag 50 jaar of ouder en minstens 10 jaar in dienst geweest? Dan geldt een andere regel tot 2020.

Dienstjaren bij opvolgende contracten
Heeft u opvolgende (tijdelijke) arbeidsovereenkomsten bij uw eigen werkgever of opvolgende werkgevers gehad? Dan worden deze arbeidsovereenkomsten voor de berekening van het aantal dienstjaren opgeteld. Tussen de overeenkomsten mogen  maximaal 6 maanden liggen.

Uitzonderingen:

Een vast contract dat wordt beëindigd

Is er sprake van voorafgaande contracten die elkaar hebben opgevolgd? En zijn deze voor 1 juli 2015 geëindigd? Dan tellen ze, in afwijking van de hoofdregel, alleen mee als ze elkaar hebben opgevolgd met een tussenpoos van 3 maanden. Of een andere termijn die op basis van de cao gold.

Een tijdelijk contract dat wordt beëindigd (of van rechtswege afloopt)

Is er sprake van voorafgaande contracten die elkaar hebben opgevolgd? En zijn deze voor 1 juli 2012 geëindigd? Dan tellen ze, in afwijking van de hoofdregel, alleen mee als ze elkaar hebben opgevolgd met een tussenpoos van 3 maanden. Of een andere termijn die op basis van de cao gold.

In dienst voor uw 18e: berekenen dienstjaren

Is de medewerker in dienst getreden voor het 18de jaar dan tellen de maanden voor de leeftijd van 18 jaar waarin gemiddeld maximaal 12 uur per week gewerkt werd niet mee voor de berekening van de transitievergoeding.

Heb je vragen waar je het antwoord niet op kan vinden? Wij helpen je graag verder

Loonbureau.nl staat klaar voor werkgevers met vragen. Voor klanten maar ook voor werkgevers die nog geen klant zijn en kennis wil maken met onze medewerkers. Als er kosten aan verbonden zijn dan wordt dit vooraf gemeld, maar veel vragen zijn uit de parate kennis te beantwoorden en vallen bij ons onder service. Maak het je makkelijk en kies voor Loonbureau.nl. 

Contact

Oudedijk 59
5409 AB Odiliapeel

Tel: 0413 820 218
info@loonbureau.nl

Werken bij Loonbureau.nl

Door de constante groei van Loonbureau.nl zijn wij regelmatig op zoek naar medewerkers die ons team komen versterken.

Group 2

Waar ben je naar op zoek?

Group 2