fbpx

Paychecked.nl

Begrip

Sinds juli 2020 is er een nieuw keurmerk in het leven geroepen namelijk Paychecked in Transport. Het Keurmerk PayChecked in Transport beweerd het risico op ketenaansprakelijkheid met betrekking tot de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) te verminderen. Dit keurmerk hanteert de cao bij “de letter” en dus niet praktisch. Je kan er zelf voor kiezen om dit keurmerk te krijgen of een opdrachtgever kan dit van je vragen. Als een opdrachtgever dit verlangt, dan zal deze extra administratieve last extra kosten met zich meebrengen. Houd hier rekening mee! Daarnaast moet je jaarlijks een bedrag betalen aan Paychecked.nl en dan komen er nog de kosten bij voor de audits die uitgevoerd worden door externe bureaus. Deze kosten zijn hoog en worden niet vermeld op de websites van de controlerende bureaus. Vraag daarom altijd offertes op!

Dit keurmerk heeft gevolgen voor de loonadministratie en vraagt van de werkgever meer administratieve handelingen. We willen je hier vooraf over informeren zodat je later niet voor verrassingen komt te staan wanneer je besluit je bedrijf te gaan onderwerpen aan deze inspecties. Hieronder afgedrukt de registratienormen van paychecked.nl m.b.t. de loonadministratie waar op gecontroleerd zal gaan worden.

CAO Beroepsgoederenvervoer

 • het vakantiegeld juist, volledig en tijdig is verwerkt;
 • de toeslag voor ééndaagse nachtritten of (per 1 juli 2017) de toeslagenmatrix juist, volledig en tijdig is verwerkt;
 • de vergoeding overstaan, juist, volledig en tijdig is verwerkt;
 • de verschillende toeslagen zijn juist, volledig en tijdig verwerkt;
 • de eventueel van toepassing zijnde tijd voor tijd regeling juist, volledig en tijd is verwerkt;
 • het persoonlijk keuzebudget juist, volledig en tijdig is verwerkt;

De meeste van deze eisen zijn een kwestie van juist doorgeven aan Loonbureau.nl en daarin zien wij weinig problemen. Het “onpraktische” zit met name in het vakantiegeld. De werkgeversorganisaties willen al jaren deze regeling aanpassen, maar vinden deze wens tot aanpassing niet zo groot om een hele cao onderhandeling op te laten “klappen”. De berekening van het vakantiegeld is ons inziens het meest lastige euvel:

 • Het vakantiegeld word berekent op basis van het loon van één periode (april/4 is dus grondslag), dus niet op basis van het loon wat ten laste van de werkgever komt.
 • De grondslag voor het vakantiegeld voor medewerkers van 21 jaar en ouder is minimaal D1
 • De grondslag voor het vakantiegeld voor medewerkers van 20 jaar en jonger is minimaal D1 met daarop het percentage toegepast van artikel 20 van de cao. Je kan dit zien als een jeugdloon. Echter word er ook nog verschil gemaakt tussen medewerkers in bezit van een getuigschrijf van vakbekwaamheid voor het besturen van een vrachtauto of het bedienen van een mobiele kraan.
 • Oproepkrachten krijgen daadwerkelijk 8% over hun loon. Dit word periodiek uitgekeerd.
 • Het vakantiegeld word in Mei berekent over het huidige kalender. Dit vraagt om gevoelige terugbetalingen als de medewerker na Mei uit dienst gaat.

Hoe dan ook een eventuele overstap naar Paychecked.nl vergt een inhaalslag van het vakantiegeld, omdat er een overgang plaatsvind van achteraf betalen naar vooruitbetalen.

Met deze sheet willen we je graag vooraf informeren, zodat je als bedrijf zijnde hierop kan ageren. Correctieberekeningen die voortvloeien uit een (latere) aansluiting bij dit keurmerk zijn wij genoodzaakt in rekening te brengen.

Heb je vragen waar je het antwoord niet op kan vinden? Wij helpen je graag verder

Loonbureau.nl staat klaar voor werkgevers met vragen. Voor klanten maar ook voor werkgevers die nog geen klant zijn en kennis wil maken met onze medewerkers. Als er kosten aan verbonden zijn dan wordt dit vooraf gemeld, maar veel vragen zijn uit de parate kennis te beantwoorden en vallen bij ons onder service. Maak het je makkelijk en kies voor Loonbureau.nl. 

Contact

Oudedijk 59
5409 AB Odiliapeel

Tel: 0413 820 218
info@loonbureau.nl

Werken bij Loonbureau.nl

Door de constante groei van Loonbureau.nl zijn wij regelmatig op zoek naar medewerkers die ons team komen versterken.

Group 2

Waar ben je naar op zoek?