fbpx

Loonstaat en verzamelloonstaat

Begrip

Bij de salarisadministratie komen de onderwerpen verzamelloonstaat en loonstaat wel eens voorbij. Hieronder leggen wij je uit wat het is, wat hierin staat en welke onderdelen verplicht zijn in de documenten.

Wat is een verzamelloonstaat?

Een verzamelloonstaat is een overzicht met de jaarloongegevens per werknemer. Hier kun je de totale loonkosten voor een jaar terugvinden. Andere benamingen voor verzamelloonstraat zijn cumulatieve loonstaat of het cumulatief resultatenoverzicht.

Een verzamelloonstaat kun je zelf opstellen aan de hand van het boekjaar.

Als jij je salarisadministratie uitbesteed, wordt de verzamelloonstaat opgesteld door je salarisadministratiekantoor of accountant. Bij Loonbureau.nl sturen we de verzamelloonstaat op het eind van het jaar mee met het jaarwerk.

Wat is een loonstaat?

De loonstaat is het overzicht voor de werkgever van de verdiensten van de werknemers. Voor elke afzonderlijke werknemer is er een loonstaat.

In een loonstaat hou je gegevens van de werknemer en zijn of haar loon bij, zoals persoonsgegevens, toepassing van de loonheffingskorting en het nummer inkomstenverhouding. Als uw werknemer meer dan 1 dienstbetrekking bij jou heeft, moet je voor elke dienstbetrekking een loonstaat aanleggen. Jaarlijks legt je vóór de 1e loonbetaling een loonstaat aan. Dat doe je door het invullen van een loonstaatmodel.

Kolomnummer Omschrijving Betekenis
1 Loontijdvak Het tijdvak waarover de loonstaat is aangemaakt.

Bij ons staat hier de naam van de werknemer. (Tijdvak staat boven aan het bestand)

2 Nummer inkomstenverhouding Dit is een herkenningsnummer voor een medewerker, dat je eerder hebt doorgegeven aan de Belastingdienst en het UVW.
3 Loon in geld Het salaris, vakantiegeld, bonussen, etc. Alle bruto vergoedingen.
4 Loon anders dan in geld Auto van de zaak, etentje, loon in natura. Dit zijn alle bijtellingen.
5 Fooien en uitkeringen uit fondsen Hier boek je fooien en uitkering fondsen op waarmee je rekening hebt gehouden bij de vaststelling van het salaris. Voor horecapersoneel gelden er andere regels.
7 Aftrekposten voor alle heffingen Dit zijn alle inhoudingen voor verzekeringen als ANW en WIA. Pensioenen tellen ook mee.
8 Loon voor de werknemersverzekeringen Het salaris waar de sociale premie op wordt gebaseerd (SVW).
12 Loon voor de zorgverzekeringswet Het salaris waar de premie van de zorgverzekeringswet op wordt gebaseerd (ZVW).
14 Loon voor de loonbelasting/ volksverzekering Het loon waarvan de loonheffing wordt berekend.
15 Ingehouden loonbelasting/ premie volksverzekeringen De ingehouden loonbelasting op basis van het salaris.
16 Ingehouden bijdrage Zvw Deze kolom is alleen van toepassing bij dga’s. Het is de zvw premie die wordt ingehouden op het nettoloon.
17 Uitbetaald bedrag (kolom 3-7-15-16) Dit is een som van de kolommen 3,7,15 en 16. Het uitbetaald bedrag is de uitkomst.
18 Verrekende arbeidskorting In deze kolom staat de toegepaste arbeidskorting.

 

Bij Loonbureau.nl sturen we de loonstaat elke periode samen met de rest van de salarisbestanden naar de klant.

Heb je vragen waar je het antwoord niet op kan vinden? Wij helpen je graag verder

Loonbureau.nl staat klaar voor werkgevers met vragen. Voor klanten maar ook voor werkgevers die nog geen klant zijn en kennis wil maken met onze medewerkers. Als er kosten aan verbonden zijn dan wordt dit vooraf gemeld, maar veel vragen zijn uit de parate kennis te beantwoorden en vallen bij ons onder service. Maak het je makkelijk en kies voor Loonbureau.nl. 

Contact

Oudedijk 59
5409 AB Odiliapeel

Tel: 0413 820 218
info@loonbureau.nl

Werken bij Loonbureau.nl

Door de constante groei van Loonbureau.nl zijn wij regelmatig op zoek naar medewerkers die ons team komen versterken.

Group 2

Waar ben je naar op zoek?