fbpx

Loon in natura

Begrip

Wat is loon in natura?

Loon in natura is loon dat je niet in geld uitbetaalt. Het is een voordeel uit de dienstbetrekking en er moet daarom loonbelasting over betaald worden. Maar niet iedere vorm van loon in natura is belast en voor veel vormen van loon in natura gelden speciale waarderingsregels.

Loon in de vorm van goederen en diensten

Hieronder benoemen we wat voorbeelden van loon in de vorm van diensten of goederen:

 • etentje
 • kerstpakket
 • maaltijd
 • renteloze lening
 • telefoonaansluiting
 • kinderopvang
 • abonnement op een krant en een parkeerabonnement

Loon in natura moet altijd in geld worden gewaardeerd. Dit op basis van de waarde in het economische verkeer. De waarde in het economische verkeer kan worden vastgesteld aan de hand van de factuurwaarde inclusief BTW of als er geen factuur aanwezig is de prijs inclusief BTW van het product, dienst of goed dat de werknemer normaal gesproken had moeten betalen.

Producten eigen bedrijf

Ook producten uit het eigen bedrijf zijn loon in natura. Voor korting op producten uit het eigen bedrijf geldt een gerichte vrijstelling als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • De producten zijn niet branchevreemd
 • De korting of vergoeding is per product maximaal 20% van de waarde van dat product in het economische verkeer
 • De kortingen of vergoedingen bedragen in het kalenderjaar samen niet meer dan € 500

Normbedragen

Voor onderstaande loon in natura gelden normbedragen:

 • Maaltijden in bedrijfskantine
 • Kinderopvang
 • Huisvesting op de werkplek
 • Ter beschikking stellen van een dienstwoning

Wanneer een werknemer een eigen bijdrage betaalt kan deze bijdrage in mindering worden gebracht op de vastgestelde waarde.

Verstrekkingen in het kader van de dienstbetrekking

Alles wat u uw werknemer verstrekt, vergoed of ter beschikking stelt voor zijn dienstbetrekking is loon. Om te voorkomen dat voorzieningen op de werkplek ook in de vrije ruimte van de werkkostenregeling vallen, is een aantal voorzieningen op nihil gewaardeerd.

Eindheffing

Sommige vormen van loon in natura moeten in de eindheffing worden betrokken, andere vormen mogen in de eindheffing worden betrokken.

De voordelen van loon in natura

Loon in natura kan voor jou als werkgever voordelen bieden als je het goed toepast. Zo kun je loon in natura inzetten als secundaire arbeidsvoorwaarde. Door het op deze manier toe te passen, zorg je ervoor dat je een aantrekkelijke werkgever bent voor kandidaten. Je kunt er nieuw talent mee aantrekken en jezelf onderscheiden in de krappe arbeidsmarkt. Je kunt het in verschillende vormen aanbieden:

 • Personeelskorting
 • Auto van de zaak
 • Tablet/ telefoon van de zaak
 • Een fietsplan

Benieuwd welke voordelen jij uit loon in natura kunt halen? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag verder.

Heb je vragen waar je het antwoord niet op kan vinden? Wij helpen je graag verder

Loonbureau.nl staat klaar voor werkgevers met vragen. Voor klanten maar ook voor werkgevers die nog geen klant zijn en kennis wil maken met onze medewerkers. Als er kosten aan verbonden zijn dan wordt dit vooraf gemeld, maar veel vragen zijn uit de parate kennis te beantwoorden en vallen bij ons onder service. Maak het je makkelijk en kies voor Loonbureau.nl. 

Contact

Oudedijk 59
5409 AB Odiliapeel

Tel: 0413 820 218
info@loonbureau.nl

Werken bij Loonbureau.nl

Door de constante groei van Loonbureau.nl zijn wij regelmatig op zoek naar medewerkers die ons team komen versterken.

Group 2

Waar ben je naar op zoek?