fbpx

Herzien lage ww-premie

Begrip

Herzien betekent dat de lage WW-premie aangepast moet worden naar de hoge WW-premie. Het verschil tussen laag en hoog is altijd 5%. In de volgende twee situaties moet er verplicht herzien worden.

  1. De dienstbetrekking eindigt uiterlijk 2 maanden na aanvang. Ongeacht wie de arbeidsovereenkomst beëindigt. Dit geldt ook als de werknemer uiterlijk 2 maanden na aanvang van de dienstbetrekking overlijdt.
  2. De werknemer krijgt binnen een kalenderjaar meer dan 30% meer uren verloond dan contractueel voor dat jaar is overeengekomen. Deze herzieningsregel is per 2022 in werking getreden en moet je toepassen in de situatie waarin je voor je werknemer de lage premie hebt toegepast, maar waarbij je werknemer in het kalenderjaar meer dan 30% meer verloonde uren heeft dan je contractueel met hem bent overeengekomen. Je bepaalt door het maken van 2 berekeningen of je de lage premie moet herzien naar de hoge premie:
    a) Is de contractueel overeengekomen (gemiddelde) arbeidsomvang van deze werknemer – in alle arbeidsovereenkomsten gedurende het kalenderjaar waarvoor de lage premie gold – minder dan 35 uur per week? Zo nee, dan hoef je niet te herzien. Zo ja, dan maakt je ook berekening b.
    b) Overschrijdt het aantal verloonde uren – van alle arbeidsovereenkomsten gedurende het kalenderjaar – het aantal contracturen met meer dan 30%?

Heb je vragen waar je het antwoord niet op kan vinden? Wij helpen je graag verder

Loonbureau.nl staat klaar voor werkgevers met vragen. Voor klanten maar ook voor werkgevers die nog geen klant zijn en kennis wil maken met onze medewerkers. Als er kosten aan verbonden zijn dan wordt dit vooraf gemeld, maar veel vragen zijn uit de parate kennis te beantwoorden en vallen bij ons onder service. Maak het je makkelijk en kies voor Loonbureau.nl. 

Contact

Oudedijk 59
5409 AB Odiliapeel

Tel: 0413 820 218
info@loonbureau.nl

Werken bij Loonbureau.nl

Door de constante groei van Loonbureau.nl zijn wij regelmatig op zoek naar medewerkers die ons team komen versterken.

Group 2

Waar ben je naar op zoek?