fbpx

Contractkenmerken

Begrip

Met ingang van 2020 zorgt de Wet Arbeidsmarkt in Balans voor nieuwe verplichtingen waardoor ook bepaalde gegevens van het contract moeten worden geregistreerd. Niet het contract zelf, maar de kenmerken geef je zelf op in mijn.loonbureau.nl. Omdat dit toch veel vragen oproept hebben wij de meest voorkomende op een rij gezet.

Moet ik het contract uploaden?

Nee, zeker niet! Het gaat enkel om een aantal kenmerken van het contract die je op mijn.loonbureau.nl invoert. Klik voor de handleiding

Waarvoor worden deze gegevens gebruikt?

Vanaf 2020 is het verplicht om op de loonstrook te vermelden of een werknemer een onbepaalde tijd contract heeft, het contract op schrift staat en of het een contract is met vaste omvang. Daarnaast moeten deze kenmerken, aangevuld met BBL en Jaarurennorm, in de aangifte worden vermeld. Tevens zijn deze kenmerken van belang voor de toepassing van de juiste WW premie wat een verschil van 5% in de loonkosten kan betekenen.

De overeengekomen uren zijn toch niet van belang?

Toch wel, indien de verloonde uren meer dan 30% boven de contracturen liggen dan wordt aan het einde van het jaar alsnog de lage ww premie herzien naar de hoge. Hiervoor is van belang hoeveel uren er in het contract zijn overeengekomen en vanaf welk moment deze zijn aangepast.

Voor de DGA moet ik dan ook de contractkenmerken aanleveren?

Jazeker. Het heeft bij een DGA geen gevolgen voor de WW premie, maar er komen een aantal kenmerken verplicht op de loonstrook die juist moeten zijn.

Ik heb nooit een contract opgesteld, wat nu?

Voor de contractkenmerken is dit geen probleem, geef de kenmerken aan en geef bij ‘Op Schrift’ aan dat dit niet het geval is. Het is niet verplicht om een schriftelijk contract op te stellen, ook al is dit wel aan te raden. Zonder schriftelijk contract zal ook zondermeer de hoge WW premie van toepassing zijn.

De omzetting naar een onbepaalde tijd contract is nooit door beide getekend, wat geef ik op?

Hoewel het arbeidsrechtelijk in orde kan zijn, stelt de belastingdienst andere eisen. Als de omzetting nooit tweezijdig is getekend mag je ‘op schrift’ niet op ja zetten. Er is dan ook de hoge premie van toepassing. Eventueel kan je dit alsnog vastleggen met de handreiking zodat wel wordt voldaan aan de voorwaarden.

Zijn de contractkenmerken voor alle werknemers nodig?

Ja voor iedere werknemer, ook als er geen SV-afdracht is. Dus ook een stagiaire, een DGA, een partner van DGA, een meewerkend kind of een medewerker die na de AOW gerechtigde leeftijd doorwerkt. Een pensioengerechtigde is geen werknemer maar een uitkeringsgerechtigde en ook voor de uitbetaling van de transitievergoeding spreken we niet over een werknemer en is de contractregistratie niet van belang.

Als ik de uren per maand verdeel ivm seizoensarbeid, is het dan nog steeds vast overeengekomen?

Om te voldoen aan de voorwaarden ‘vast overeengekomen uren’ mogen wel de gewerkte uren afwijkend over de maanden verdeeld worden mits de betaling elke maand op basis van dezelfde uren plaatsvindt. Een werknemer werkt bijvoorbeeld van maart tot en met augustus 50 uur per week en in de herfst en winter 30 uur per week. Als het loon elke maand op basis van 40 uur wordt betaald voldoet dit aan de jaarurennorm. Je kiest in mijn.loonbureau.nl dan voor vaste uren, 40 uren per week en je zet jaaruren norm op ja.

Moet ik ook alle oude contracten invoeren?

Dit is wel de bedoeling, maar feitelijk doen we enkel iets met de contracten die in 2020 actief zijn.

Er is toch uitstel?

Niet voor de contractkenmerken. Minister Koolmees heeft uitstel geboden voor het op orde brengen van de schriftelijke contracten, echter voor de berekening moeten we wel weten wat de uitgangspunten zijn. Zonder de juiste contractkenmerken, zal dit later tot correcties leiden en extra kosten.

En als ik niets aanlever?

Zonder de contractkenmerken moeten wij uitgaan van een contract zonder vaste arbeidsduur, niet op schrift en niet voor onbepaalde tijd. Dit zal doorgaans leiden tot de hoge ww.

De medewerker heeft een tijdelijke uitbreiding van 30 naar 40 uur per week

Dan is dit niet een vast overeengekomen omvang voor de duur van het contract. Dit betekent dat  het moet worden gezien als een oproepcontract. Meer specifieke voorbeelden zijn opgenomen in een uitleg van de rijksoverheid.

Muteren arbeidsverhouding NIET mogelijk. Reeds verwerkt door Loonbureau! Wat nu?

De arbeidsverhouding kan je niet muteren als die gegevens door Loonbureau.nl zijn verwerkt maar de contractregistratie wel. Open de arbeidsverhouding met het potloodje en onder het kopje contracten kan je een nieuw contract toevoegen door de kenmerken op te geven.

Als ik nieuwe loonafspraken doorgeef dan is dat toch voldoende?

De arbeidsverhouding bepaald wat er wordt uitbetaald, latere wijzigingen kan je doorgeven middels een email of bericht. Dit zegt niets over de contractkenmerken. Het contract kan afwijken van wat feitelijk wordt uitbetaald. Contractkenmerken leg je altijd zelf vast op mijn.loonbureau.nl. Het is dus niet voldoende om een email te sturen met de aanpassingen van de arbeidsverhouding (betaling).

Wat nu als ik het vergeet?
Loonbureau.nl heeft er veel aan gedaan om haar klant

Heb je vragen waar je het antwoord niet op kan vinden? Wij helpen je graag verder

Loonbureau.nl staat klaar voor werkgevers met vragen. Voor klanten maar ook voor werkgevers die nog geen klant zijn en kennis wil maken met onze medewerkers. Als er kosten aan verbonden zijn dan wordt dit vooraf gemeld, maar veel vragen zijn uit de parate kennis te beantwoorden en vallen bij ons onder service. Maak het je makkelijk en kies voor Loonbureau.nl. 

Contact

Oudedijk 59
5409 AB Odiliapeel

Tel: 0413 820 218
info@loonbureau.nl

Werken bij Loonbureau.nl

Door de constante groei van Loonbureau.nl zijn wij regelmatig op zoek naar medewerkers die ons team komen versterken.

Group 2

Waar ben je naar op zoek?